Skip to main content
közigazgatási informatikatörvények, határozatok

A NISZ fogja biztosítani a Külügyminisztérium számára a digitális kormányzati szolgáltatásokat

Szerző: 2015. december 9.No Comments

„A Kormány egyetért azzal, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium – a külképviseletek eszközállományának helyi működtetésével, a rejtjelezéssel összefüggő, a nemzeti szigorúan titkos, illetőleg az EU és NATO minősített adatokkal és ezekkel összefüggő tevékenységek, továbbá a közigazgatási és a magyar állampolgárok számára érdekvédelmi szolgáltatásokkal, tevékenységekkel kapcsolatos üzemeltetési feladatok kivételével – a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által nyújtott központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat igénybevételre kötelezett központi költségvetési szervként igénybe vegye, és ennek érdekében felhívja

1. a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2016. és 2017. években gondoskodjon összesen
a) 4449 millió forint fejlesztési forrás biztosításáról a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport, valamint
b) 1468 millió forint informatikai fejlesztés- és üzemeltetési célú forrás biztosításáról a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2016. január 1-től ütemezetten

2. a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a 2016. évi költségvetés vonatkozásában 500 millió Ft tartós előirányzat biztosításáról a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

3. a külgazdasági és külügyminisztert, valamint a belügyminisztert, hogy kössön megállapodást 436 millió Ft tartós előirányzat átcsoportosításáról a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet terhére a Belügyminisztérium fejezet javára;
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter miniszter belügyminiszter
Határidő: azonnal

4. a külgazdasági és külügyminisztert, valamint a belügyminisztert, hogy a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére nyújtott központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások részletes körét és módját – a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter előzetes tájékoztatásával – megállapodásban rendezze.
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter miniszter belügyminiszter
Határidő: azonnal…”

Forrás:
A Kormány 1901/2015. (XII. 8.) Korm. határozata a Külgazdasági és Külügyminisztérium informatikai rendszerének hatékony, üzembiztos működésének biztosításához szükséges egyes intézkedésekről; Magyar Közlöny; 2015. évi 192. szám; 2015. december 8.; 23956. oldal (pdf)