Skip to main content
közigazgatás: magyarterületfejlesztéstörvények, határozatok

A Kormány 2013/2015. (XII. 29.) Korm. határozata a Közép-magyarországi régió kettéválasztásáról

Szerző: 2015. december 30.január 3rd, 2016No Comments

„A Kormány
1. egyetért a Közép-magyarországi régió jelenlegi, Budapest és Pest megye közös közigazgatási határa mentén történő kettéválasztásának szükségességével;

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Központi Statisztikai Hivatal elnökével együttműködésben dolgozza ki a Közép-magyarországi régió NUTS-besorolásának 1. pont szerinti módosítására irányuló kérelmet, és azt a brüsszeli magyar Állandó Képviselet útján nyújtsa be az Európai Bizottság Főtitkársága, valamint másolatban az Európai Unió Statisztikai Hivatala (EUROSTAT) részére;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter Központi Statisztikai Hivatal elnöke
Határidő: 2016. február 1.

3. felkéri a Központi Statisztikai Hivatal elnökét, hogy készítse elő és hajtsa végre az érintett statisztikai adatgyűjtések, adat-előállítási folyamatok, továbbá az azok eredményeit közlő statisztikai adatszolgáltatások módosítását az újonnan létrejött statisztikai célú területi egységeknek megfelelően, és dolgozza ki a statisztikai adatok visszavezetésének módját;
Felelős: Központi Statisztikai Hivatal elnöke
Határidő: 2017. december 31.

4. egyetért azzal, hogy Pest megye érintett települései a Közép-magyarországi régió NUTS-besorolásának módosításától függetlenül kezdeményezhetik, hogy az Országgyűlés a települést a területével határos másik megye területéhez csatolja át;

5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával vizsgálja meg a Pest megyei önkormányzatok és a Pest megye területén működő vállalkozások számára célzott fejlesztési források biztosításának lehetőségét.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter feladatkörükben érintett miniszterek
Határidő: 2016. március 31…”

Forrás:
A Kormány 2013/2015. (XII. 29.) Korm. határozata a Közép-magyarországi régió kettéválasztásáról; Magyar Közlöny; 2015. évi 207. szám; 2015. december 29.; 27901. oldal (pdf)
Lásd még: Döntött a Kormány: önálló régió lesz Pest megye!; Pest megyei portál; 2015. december 30.