közigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány 1961/2015. (XII. 23.) Korm. határozata az állami tisztviselői kar létrehozásáról

Szerző: 2016. január 4.No Comments

„A Kormány a területi államigazgatás működési hatékonyságának növelése, valamint az állami tisztviselői kar létrehozása érdekében az alábbiakat határozza meg:
1. A Kormány egyetért azzal, hogy a területi közigazgatás tisztviselői számára a modern, szolgáltató állam kereteibe illeszkedő, a szakmai képzettséget és tapasztalatot, valamint a teljesítményt megbecsülő tisztviselői karrierút kerüljön kialakításra.
2. A Kormány egyetért azzal, hogy az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében az állami tisztviselői karról szóló új szabályozás kerüljön kialakításra, amely megteremti azt a lehetőséget, hogy a tisztviselő munkájával egész életen át a hazáját, polgártársait szolgálja.
3. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy gondoskodjanak a határozatban foglaltak tekintetében a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök szükséges előkészítéséről, illetve módosításáról.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter igazságügyi miniszter
Határidő: 2016. január 31.

5. A Kormány egyetért azzal, hogy az állami tisztviselői karra vonatkozó új szabályozás bevezetését megelőzően a fővárosi és megyei kormányhivatalok létszámainak racionalizálása megtörténjen és az üres álláshelyek kerüljenek megszüntetésre.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzetgazdasági miniszter Fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízottak
Határidő: 2016. január 31.
6. A Kormány egyetért azzal, hogy az állami tisztviselői karra vonatkozó új szabályozás bevezetése alulról építkező módon történjen, első lépésben a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási hivatalainál pilot jelleggel.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. július 1…”

Forrás:
A Kormány 1961/2015. (XII. 23.) Korm. határozata az állami tisztviselői kar létrehozásáról; Magyar Közlöny; 2015. évi 203. szám; 2015. december 23.; 27179-27180. oldalak (pdf)