Találat: állami tisztviselői kar

A Kormány 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelete az állami tisztviselők képesítési előírásairól

„...1. § (1) Állami tisztviselővé az nevezhető ki, aki rendelkezik az 1. mellékletben a feladatkörére meghatározott képesítések valamelyikével. (2) Ha az 1. mellékletben szereplő feladatkör képesítési követelménye nem tartalmaz az érettségi végzettségű állami tisztviselők vonatkozásában képesítési előírást, a feladatkör ellátására kizárólag felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező állami tisztviselő nevezhető ki. (3) Ha az állami tisztviselő munkakörében több feladatkört lát el, legalább az egyik feladatköre ellátására előírt képesítéssel rendelkeznie kell...” Forrás: A Kormány 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelete az állami tisztviselők képesítési előírásairól; Magyar...

Részletek

A kormány új illetményrendszert javasol az állami tisztviselőknek

„A hatályos köztisztviselői törvénytől eltérő jogállást és az előmenetelhez kapcsolódó, sávosan emelkedő illetményrendszert javasol az állami tisztviselőknek a Miniszterelnökséget vezető Lázár János. A miniszternek a parlament honlapján pénteken elérhetővé vált indítványa új törvényt hozna létre, amely a fővárosi és megyei kormányhivatalok állami tisztviselőinek és ügykezelőinek szolgálati jogviszonyát szabályozná. Az előterjesztés jelentősen átalakítaná az érintettek bérét, amelyet így a jövőben az előmeneteli fokozatokhoz tartozó sávok alsó és felső határai között kellene meghatározni. Ezzel megszűnne az a jelenlegi gyakorlat, amelyben az állami tisztviselők fizetése...

Részletek

Egységes állami tisztviselői kar és intézményátszervezés

„Lázár János csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy első körben a járási hivatalok, jövő januártól a kormányhivatalok, 2018 januárjától pedig a minisztériumok is oda tartoznak majd. Életpályamodell ott indul, ahol megtörtént az átrendezés és az egyszerűsítés. Megerősítette, hogy július elsejétől 20 ezer járási hivatalban dolgozó feladata, felelőssége és bére változik, a fizetésük 30-50 százalékkal nő, első helyen azoknak, akik közvetlen kapcsolatban vannak az ügyfelekkel. A miniszter bejelentette azt is, hogy 85 törvény módosítására tesz javaslatot az ügyintézés további egyszerűsítése érdekében. Lázár János közölte, mind...

Részletek

Az Állami Tisztviselői Kar létrehozásáról egyeztetett a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum

„Ismét ülésezett a Közszolgáltató Érdekegyeztető Fórum, hogy mielőbb megállapodás születhessen a Kormány, az önkormányzatok és az érdekvédelmi szakszervezetek között arról, miképpen válhat lehetővé a modern, szolgáltató állam kereteibe illeszkedő, a szakmai képzettséget és teljesítményt elismerő állami tisztviselői kar megújulása. Dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár hangsúlyozta, hogy a Kormányzat elsődleges feladatának tekinti az állami tisztviselői életpálya kialakítását. Fontosnak tartja, hogy a megbecsült munka, a teljesítményen alapuló megfelelő bérezés és előmeneteli lehetőség, tisztázott felelősségi viszonyok és folyamatos képzés várja azokat, akik élethivatásként...

Részletek

A Kormány 1961/2015. (XII. 23.) Korm. határozata az állami tisztviselői kar létrehozásáról

„A Kormány a területi államigazgatás működési hatékonyságának növelése, valamint az állami tisztviselői kar létrehozása érdekében az alábbiakat határozza meg: 1. A Kormány egyetért azzal, hogy a területi közigazgatás tisztviselői számára a modern, szolgáltató állam kereteibe illeszkedő, a szakmai képzettséget és tapasztalatot, valamint a teljesítményt megbecsülő tisztviselői karrierút kerüljön kialakításra. 2. A Kormány egyetért azzal, hogy az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében az állami tisztviselői karról szóló új szabályozás kerüljön kialakításra, amely megteremti azt a lehetőséget, hogy a tisztviselő munkájával egész életen át...

Részletek

Az államigazgatás átszervezését javasolja Lázár János

„Az államigazgatás jelentős átszervezését javasolja Lázár János. Ennek lényege az állami tisztviselői kar létrehozása, egy béremelési program, a járási hivatalok megerősítése, valamint 91 központi államigazgatási szerv hatáskörének átadása a kormányhivataloknak, illetve betagozódásuk a minisztériumokba. A Miniszterelnökséget vezető miniszter kifejtette: azt kezdeményezi, hogy 2016. július 1-jén jöjjön létre az állami tisztviselői kar, amelybe első körben a járási hivatalok munkatársai tagozódhatnak be. A kar létrehozása egy új bértáblát is jelent: július 1-jén 30 százalékkal nőnek a bérek, a következő években pedig 5-5 százalékkal, egészen...

Részletek