Skip to main content
gazdaságközigazgatás: magyar

Az új építésügyi szabályozás miatt Óbuda „giccsadót” vezet be

Szerző: 2016. január 31.No Comments

„A képviselők elfogadták a települési adó bevezetéséről szóló koncepciót. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (Étv.) 2016. január 1-jétől kiegészült egy újfajta eljárással, ami az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység nevet viseli. Az Étv. módosítás célja, hogy a családi otthonteremtési kedvezménnyel összefüggésben az új lakóházak megépülését az adminisztrációs terhek enyhítésével ösztönözze.

Ez az eljárás a 300 m2-nél nem nagyobb alapterületű lakóépületekre vonatkozik. Az építtető a kivitelezés előtt 15 nappal bejelentést tesz az elsőfokú építésügyi hatóságnál, és benyújtja az egyszerűsített bejelentési dokumentációt. A bejelentéssel – az új szabály szerint – az építtető megkezdheti az építkezést, nincs szükség külön engedélyeztetésre.

Az Étv. szerint ezekben az építési ügyekben a helyi építési szabályzat rendelkezései közül kizárólag az építési telek megengedett legnagyobb beépítettségét, megengedett legnagyobb építménymagasságát vagy beépítési magasságát, szabályozási vonalát és beépítési módját vagy építési helyét kell figyelembe venni. A helyi építési szabályzatnak – Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló rendeletének (ÓBVSZ) – az épületek számára, formájára, lakásszámra, tömegformálására, színezésére, gépkocsi elhelyezésre, épülethosszra, stb. vonatkozó egyéb előírásait nem kell vizsgálni.

A koncepció szerint a települési adó az ÓBVSZ-nek nem megfelelően tervezett, illetőleg megvalósított építési beruházásokat érinti. Különösen azokat, amelyek az ÓBVSZ szerinti egyedi övezeti és településképi előírásokat nem veszik figyelembe, megbontják az adott utcakép esztétikai egységét, hangulatát – lényegében véve „giccsadóként” funkcionál majd.

A települési adóról szóló rendelet – elfogadása esetén – 2016. április 1-jén lép hatályba. Az adókötelezettség a 2016. március 31. napját követően bejelentett, egyszerű bejelentéshez kötötten tervezett – és megvalósuló – lakóház-építési beruházásokra vonatkozik. Az adó éves mértéke várhatóan 500 000 Ft lesz beruházásonként.

A bejelentési-építési szakaszban az adókötelezettség az építtetőt, a megvalósulást követően a tulajdonost terheli majd. Az építtetőnek a bejelentéskor, a tulajdonosnak az építkezés befejezését követően kell beszereznie a főépítészi véleményt a tervezett és megvalósított építési tevékenység ÓBVSZ-nek való megfelelősége tárgyában; ezt kell csatolni majd az adóbevalláshoz. Ha a főépítészi vélemény szerint a tervezett/megvalósított építési beruházás az ÓBVSZ-nek megfelel, akkor az adó alanya mentesül az adófizetési kötelezettség alól.”

Forrás:
Elfogadott költségvetés, tervezés alatt a “giccs adó”; Óbuda; 2016. január 28.