Skip to main content
gazdaságInternetközigazgatás: külföldöntávközléstörvények, határozatok

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a 470–790 MHz-es frekvenciasáv Unión belüli használatáról

Szerző: 2016. február 4.One Comment

„…A javaslat okai és céljai
Az európai digitális egységes piaci stratégia az egyetemes, jó minőségű összeköttetés jövőképét vázolja fel a vállalkozások és a nagyközönség számára. A stratégia tartalmazza a Bizottság „széles sávú szolgáltatások vidéki területeken történő nyújtásának biztosítására különösen alkalmas, és egyúttal az audiovizuális médiaterjesztés sajátos igényeit is kielégítő 694–790 MHz-es („700 MHz-es”) sáv összehangolt felszabadítására” vonatkozó konkrét javaslatait.

A vezeték nélküli kapcsolat a széles lefedettség és a nagy sebesség optimális együttesét kínáló, 1 GHz alatti sávokba eső spektrumhoz való hozzáférést igényel. A spektrumhasználat szempontjából hatékonyabb digitális televíziózási technológiákra való átállást követően az UHF műsorszóró sáv (470–862 MHz) 800 MHz-es részsávját (a 790–862 MHz-es frekvenciasávot, azaz a „digitális hozadékot”) jelölték ki elsőként a vezeték nélküli széles sávú szolgáltatások céljára való felhasználásra az Unióban. Jelenleg az UHF műsorszóró sáv a 470 MHz-től 790 MHZ-ig terjedő frekvenciatartományt tartalmazza (a továbbiakban: „UHF-sáv”). Ezt a sávot a digitális földfelszíni televíziózás (DTT) céljaira, valamint a műsorgyártáshoz és különleges események lebonyolításához (PMSE) használt audiofelszerelések („PMSE-audioberendezések”), elsősorban a vezeték nélküli mikrofonok működtetéséhez vesszük igénybe.

A 2012. évi Rádió-távközlési Világkonferencia (WRC-12), a Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) kötelező erejű Rádiószabályzatot felülvizsgáló konferenciája úgy határozott, hogy 2015-től a 700 MHz-es sávot a műsorszóró és a mozgószolgálat számára kell kiosztani az 1. körzetben (Európában és Afrikában).

A 2015 novemberében megrendezett WRC-15 lezárta a 700 MHz-es sáv vezeték nélküli széles sávú szolgáltatások céljára történő használatának műszaki és szabályozási paramétereiről szóló nemzetközi tárgyalásokat. A 700 MHz-es frekvenciasáv következetes használata valamennyi ITU-körzetben 1 ritka lehetőséget kínál ennek a vezeték nélküli széles sávú szolgáltatások céljára használt frekvenciasávnak a csaknem globális harmonizációjára. A WRC-15 emellett fenntartotta a 470–694 MHz-es („700 MHz-es frekvenciatartomány alatti”) sáv műsorszóró szolgálat számára történő kizárólagos kiosztását az 1. körzetben.

2013-ban Neelie Kroes, a Bizottság alelnöke Pascal Lamy, volt európai biztost kérte fel az UHF-sáv jövőbeli használatára vonatkozó közös álláspont kialakítására létrehozott, a mobil-, a műsorszóró és a médiaszektor képviselőiből álló magas szintű munkacsoport elnökletére. Az elnök saját hatáskörében készített jelentésében (a „Lamy-jelentésben”) ajánlást fogalmazott meg a 700 MHz-es sáv vezeték nélküli széles sávú szolgáltatások céljára történő felhasználására (rendeltetésének módosítására) az európai audiovizuális modell fenntartása mellett, amelynek érdekében biztosítékokat kell nyújtani arra, hogy a 700 MHz-es frekvenciatartomány alatti sávba eső frekvenciák továbbra is használhatók lesznek a földfelszíni műsorszórás céljára.

A Bizottság által a Lamy-jelentésről tartott nyilvános konzultáció eredményeként megállapításra került, hogy az összehangolt uniós fellépés támogatást élvez. Ezzel párhuzamosan a rádiófrekvencia-politikával foglalkozó csoport (RSPG) elfogadott egy véleményt 2 , amely ugyancsak támogatja a vezeték nélküli széles sávú szolgáltatások 700 MHz-es frekvenciasávban történő nyújtásának összehangolt uniós megközelítését. Az RSPG-véleményben szereplő ajánlás szerint harmonizált műszaki feltételekhez és közös határidőhöz kellene kötni a 700 MHz-es sáv hatékony felhasználását és a 700 MHz-es frekvenciatartomány alatti sáv audiovizuális terjesztés céljára történő hosszú távú használatának biztosítását, a DTT céljára való rendelkezésre állását is ideértve.

Az európai érdekeltekkel folytatott konzultációs folyamat eredményeire és az ITU égisze alatt létrejött nemzetközi megállapodásokra válaszul a Bizottság kidolgozta az UHF sáv hosszú távú használatára vonatkozó uniós stratégiát. A stratégia támogatja a digitális egységes piacot, és hatékony rádióspektrum-gazdálkodást biztosít az UHF-sávban, amely tükrözi annak társadalmi, kulturális és gazdasági értékét. Az UHF-sávra vonatkozó stratégia három fő elemre tagolódik:

  • a 700 MHz-es frekvenciasávban nyújtott vezeték nélküli széles sávú elektronikus hírközlési szolgáltatások technológia- és szolgáltatássemlegesség elvén alapuló harmonizált műszaki feltételei;
  • a 700 MHz-es sáv vezeték nélküli széles sávú elektronikus hírközlési szolgáltatások céljára való hatékony, a fenti harmonizált műszaki feltételekkel összhangban történő felhasználás érdekében történő rendelkezésre bocsátásának egységes határideje és az átállást támogató koordinációs intézkedések;
  • az audiovizuális médiaszolgáltatások (AVMS) terjesztésének elsőbbsége a 700 MHz-es frekvenciatartomány alatti sávban, ami a sáv felhasználásának rugalmas megközelítésével párosul; ezt a DTT piaci jelentőségének tagállamokban tapasztalható különbségei teszik szükségessé…

Forrás:
Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a 470–790 MHz-es frekvenciasáv Unión belüli használatáról {SWD(2016) 19 final} {SWD(2016) 20 final}; Európai Bizottság; 2016.2.2 COM(2016) 43 final 2016/0027(COD)
Lásd még: Az Európai Bizottság jó minőségű rádiófrekvenciákkal javítaná a mobilinternet-szolgáltatást; eGov Hírlevél