Skip to main content
gazdaságinformatikaközigazgatás: külföldönközigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány 1168/2016. (IV. 6.) Korm. határozata az Európai Bizottság ICT 2017 konferencia és kiállítás budapesti megrendezéséhez szükséges intézkedésekről

Szerző: 2016. április 10.No Comments

„A Kormány
1. egyetért az Európai Bizottság ICT 2017 konferencia és kiállítás (a továbbiakban: Konferencia) 2017 őszén, budapesti helyszínnel történő megrendezésével;
2. egyetért a Konferencia megrendezésére vonatkozó pályázat benyújtásával és felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert a pályázat elkészítésére és benyújtására;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a pályázat sikeressége esetén készítsen előterjesztést a Konferencia megrendezésének részletes költségtervéről, amely tartalmazza a Konferencia megrendezéséhez szükséges további kormányzati intézkedéseket és terjessze azt a Kormány elé.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. május 31.”

Forrás:
A Kormány 1168/2016. (IV. 6.) Korm. határozata az Európai Bizottság ICT 2017 konferencia és kiállítás budapesti megrendezéséhez szükséges intézkedésekről; Magyar Közlöny; 2016. évi 47. szám; 2016. április 6.; 4295-4296. oldalak (pdf)