Skip to main content
gazdaságközigazgatás: külföldönközigazgatási informatika

Európai Beruházási Terv: az első év sikerére tekintettel meghosszabbítják az Európai Stratégiai Beruházási Alap működését

Szerző: 2016. június 5.No Comments

„A Bizottság az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) megalakulása után egy évvel felméri az európai beruházási terv megfelelően működő és javításra szoruló elemeit, és számba veszi a továbblépés lehetőségeit.

Tizennyolc hónappal azután, hogy Jean-Claude Juncker elnök elindította az európai beruházási tervet, és egy évvel azután, hogy az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) megkezdte működését, a Bizottság megvonja az eddig elért eredmények mérlegét. A mai napon a Bizottság ismerteti a levont tanulságokat, és egyértelmű javaslatokat terjeszt elő az ESBA ambiciózus jövőjére vonatkozóan.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke így nyilatkozott: „A beruházási terv működik – cáfolva a pesszimista nézeteket. Az Európai Stratégiai Beruházási Alap nap mint nap munkahelyeket teremt és reálgazdasági beruházásokat mozgósít. Éppen ezért javasoljuk működésének 2018 utáni kiterjesztését. Legyünk nagyratörők az európai beruházások újbóli felélénkítése terén!”

Jyrki Katainen, a munkahelyteremtésért, a növekedésért, a beruházásokért és a versenyképességért felelős alelnök hozzátette: „Az EBB-vel együttműködve kiváló eredményeket értünk el az elmúlt 12 hónap során. Támogatást nyújtottunk innovatív energiaügyi projektek, egészségügyi központok, a városfejlesztés és a nagy sebességű széles sávú rendszerek számára. Csaknem 150 000 kkv-nak új finanszírozási forrásokat tettünk elérhetővé. Létrehoztunk egy platformot, amely tanácsadással és technikai segítségnyújtással támogatja a projektgazdákat. Új portált indítottunk, amelyen a projektgazdák bemutathatják projektjeiket a világ befektetői közösségének. Tennivalóink azonban korántsem merülnek ki ebben: tovább kell mélyítenünk az egységes piacot – az EU egyedülálló védjegyét –, a tagállamoknak pedig még több erőfeszítést kell tenniük a beruházási akadályok felszámolása érdekében.”

Eddigi eredmények
Az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) a Bizottság beruházási tervének központi eleme. Az EBB csoport által működtetett ESBA a legjobb úton halad afelé, hogy 2018 közepéig legalább 315 milliárd euró értékű reálgazdasági többletberuházást mozgósítson. Az ESBA garanciát nyújt az első veszteségre, aminek köszönhetően az EBB-nek lehetősége nyílt arra, hogy több – és egyes esetekben akár kockázatosabb – projektbe ruházzon be, és a beruházást hamarabb végrehajtsa, mint az ESBA nélkül. Az ESBA tevékenysége jelenleg összesen 26 tagállamra terjed ki, és az eddig jóváhagyott műveletek alapján előreláthatólag 100 milliárd euró értékű beruházást fog mozgósítani. A kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára már eddig is rendkívüli előnyöket hozott az ESBA. Az EBB és a Bizottság annak érdekében, hogy az e tekintetben sereghajtó tagállamokban is ösztönözze az ESBA kiterjedtebb igénybevételét, fokozni fogja a helyi bevonási kezdeményezéseket.

A mai napon hivatalosan életbe léptetjük a beruházási terv egyik további elemét, a Beruházási Projektek Európai Portálját (BPEP), vagyis az európai projektgazdákat és az uniós, illetve Unión kívüli befektetőket összefogó online platformot. A Portál az Európa-szerte megvalósítandó, befektetésre alkalmas projektek láthatóságának fokozását szolgálja. A befektetők indítványozták egy ilyen eszköz létrehozását, a Bizottság pedig eleget tett a kérésnek. (Az új Portált bemutató videó ezen a linken elérhető.)

Az Európai Beruházási Tanácsadó Platform (EBTP) technikai segítségnyújtást és testre szabott tanácsadást kínál az állami és a magánszektorbeli projektgazdáknak. A Platformhoz már több mint 160 megkeresés érkezett. A kezdet biztató, mindazonáltal a Bizottság és az EBB további intézkedésekkel igyekszik helyi szinten közelebb hozni a tanácsadási szolgáltatást a potenciálisan kedvezményezett vállalkozásokhoz.

Februárban a Bizottság iránymutatást adott ki arról, hogy miként ötvözhetők az európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) és az ESBA-források a lehető legnagyobb beruházási potenciál felszabadítása érdekében. Néhány projekt esetében már a gyakorlatban is megvalósult az eszközök együttes felhasználása, ami a jövőben még egyszerűbbé válik.

Végül, az európai beruházási terv harmadik pillérének részeként a Bizottság már számos lépést tett az üzleti környezet és a finanszírozási feltételek javításáért. E kezdeményezések egyike a biztosítókra és a viszontbiztosítókra vonatkozó tőkekövetelmények csökkentése. A biztosítók a Bizottság tudtára adták, hogy a Szolvencia II. irányelv egyes szabályai visszatartják őket az infrastrukturális beruházásoktól – ez az akadály immár megszűnt. A Bizottság értékelni fogja, hogy helyénvaló-e az infrastrukturális kitettségekre vonatkozó banki tőkekövetelmények hasonló csökkentése, figyelembe véve a banki kitettségekre vonatkozó tőkekövetelményekről zajló egyeztetéseket. Az európai kockázatitőke-beruházások ösztönzése érdekében a Bizottság a kockázati tőke szabályozási keretét illetően is módosításokat fog javasolni. A Bizottság az Eurostattal együtt tovább fogja egyértelműsíteni a köz-magán társulások számviteli vonatkozásait, és adott esetben felülvizsgálja a vonatkozó iránymutatást. Az infrastrukturális projektek finanszírozása terén a Bizottság fokozni kívánja a jogbiztonságot a befektetők számára, ezért az állami támogatás fogalmáról szóló közlemény formájában gyakorlati útmutatást adott arról, hogy mi minősül állami támogatásnak.

Szintén ma teszik közzé az egységes piaci program végrehajtásáról szóló közleményt, amely bemutatja az innovációt és az emberekbe való befektetést ösztönző, vállalkozásbarát környezet kialakítása céljából uniós szinten elvégzett, illetve tervezett szerteágazó munkát. Ez magában foglalja a digitális egységes piac létrehozását, a határok nélküli szolgáltatáspiac gyakorlati megvalósítását, a héaszabályok egyszerűsítését, az induló vállalkozások kockázati tőkéhez való hozzáférésének javítását és az emberek készségeibe való beruházást. A Bizottság az EBA-val is együttműködik a kockázatitőke-alapok páneurópai alapjának létrehozása céljából, amely az állami finanszírozást és a magántőkét ötvözné, ezáltal fokozva az új vállalkozásoknak nyújtott támogatás nagyságrendjét és lendületét. A tagállamoknak szintén folytatniuk kell a beruházásokat visszavető szűk keresztmetszetek és a bürokrácia felszámolására irányuló strukturális reformok végrehajtását.

Az ESBA jövője
A kedvező eredményekre építve a Bizottság a jövőre nézve az alábbiakat javasolja.

  • Az eddigi sikerre építve a kezdeti hároméves időszak lejártával az ESBA megerősített formában folytatja tevékenységét, hogy orvosolja a fennmaradó piaci hiányosságokat és zavarokat, valamint további magánfinanszírozást mozgósítson a jövőbeli európai munkahelyteremtés, növekedés és versenyképesség szempontjából meghatározó, nagymértékű addicionalitást biztosító beruházások javára. A Bizottság – a költségvetési források szűkösségét szem előtt tartva – idén ősszel előterjeszti az ESBA működésének meghosszabbítására vonatkozó jogalkotási javaslatokat.
  • Az ESBA egyik legkiemelkedőbb sikere, hogy a közvetítő bankok Unió-szerte élénk érdeklődést tanúsítottak az ESBA kkv-kerete iránt, amely a kkv-k számára biztosít finanszírozást, és abban tevékenyen részt is vettek. Ezt a lehetőséget a jelenlegi kereteken belül hamarosan kiterjesztik, ami valamennyi tagállam kkv-i és közepes piaci tőkeértékű vállalatai számára előnyös lesz. A Bizottság az ESBA irányítóbizottságával együttműködve, az ESBA-rendelet által biztosított valamennyi lehetőséget kihasználva a kkv-keret megerősítésére fog törekedni.
  • A Bizottság meg fogja vizsgálni egy ESBA-jellegű modell alkalmazásának lehetőségét a fejlődő harmadik országokban megvalósuló beruházások tekintetében.
  • Még egyszerűbbé válik az ESBA-támogatás és az esb-alapok ötvözése, és megszűnnek az ilyen forrásötvözés jogi és egyéb akadályai.
  • Megerősítik a Tanácsadó Platformot, hogy képes legyen fokozni helyi jelenlétét és szorosabbra fűzni a nemzeti fejlesztési bankokkal folytatott együttműködést.
  • Változatlanul szorgalmazni fogják a beruházási platformok létrehozását, amiből a Bizottság, az EBB csoport, a nemzeti fejlesztési bankok és más érintett szereplők is tevékenyen kiveszik majd részüket. Ez különösen fontos a kis projektek számára, hogy méretgazdaságossá válhassanak.
  • Az energiahatékonyság kétségkívül az ESBA egyik legsikeresebb tevékenységi területe. Az ESBA a továbbiakban is hozzájárul a fenntartható/zöld projektek piacának fejlesztéséhez azáltal, hogy támogatja a zöldkötvények piacának európai térnyerését és a meglévő intézkedések koordinációjának javítását.
  • A Bizottság további intézkedéseket fog hozni az egységes piac tekintetében meghatározott prioritások jegyében. A Bizottság az Eurostattal együtt tovább fogja egyértelműsíteni a köz-magán társulások számviteli vonatkozásait, és adott esetben felülvizsgálja a vonatkozó iránymutatásokat.
  • A tagállamoknak szintén világos prioritásokat kell kijelölniük, a Tanácsadó Platform segítségét igénybe véve konkrét beruházási projekteket kell előkészíteniük – kiváltképp ami a határokon átnyúló projekteket illeti – és optimálisan kell strukturálniuk projektjeiket, ezáltal biztosítva a finanszírozási eszközök jobb felhasználását. Az európai szemeszter folyamatával összefüggésben a tagállamoknak végre kell hajtaniuk az országspecifikus ajánlásokat a beruházások nemzeti akadályainak felszámolása érdekében.

További információk
A mai sajtóközleménnyel kapcsolatban további információkat találhat ebben a tájékoztatóban.
Az ESBA keretében finanszírozandó, eddig jóváhagyott projektek teljes listájának megtekintéséhez kattintson ide.
Az ESBA keretében finanszírozandó, eddig jóváhagyott kkv-megállapodások teljes listájának megtekintéséhez kattintson ide.
Az ESBA-ra vonatkozó legfrissebb adatokat, többek között ágazatok és országok szerinti bontásban, itt tekintheti meg.
Az európai beruházási tervről bővebben a gyakran feltett kérdéseket összefoglaló tájékoztatóban olvashat.

Háttér-információk
A gazdasági válság Európa-szerte a beruházások nagymértékű visszaesését eredményezte. Közös és összehangolt uniós szintű erőfeszítésekre van tehát szükség, hogy visszafordítsuk e csökkenő tendenciát, és Európát a gazdasági fellendülés pályájára állítsuk. A megfelelő erőforrások rendelkezésre állnak, és most Unió-szerte mozgósítani kell őket a beruházások támogatása érdekében. A növekedést nem lehet egy gombnyomással beindítani – a jelenlegi helyzetre nincs egyetlen egyszerű, univerzális megoldás. A Bizottság gazdasági megközelítése három pilléren alapul: az Európát új növekedési pályára állító strukturális reformokon; az államháztartás rendezettségét helyreállító és a pénzügyi stabilitást megerősítő felelősségteljes költségvetési gazdálkodáson; és a növekedés újraindításához és tartós megőrzéséhez szükséges beruházásokon.

E stratégia középpontjában az európai beruházási terv áll, amely a beruházások útjában álló akadályok elhárítására, a beruházási projektek láthatóságának fokozására, a projektekkel kapcsolatos technikai segítségnyújtás biztosítására, valamint az új és a már létező pénzügyi források felhasználásának javítására összpontosít. Az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) egyéves működés után már kézzelfogható eredményeket tud felmutatni.

ESBA-finanszírozás – legfrissebb adatok
Az Európai Beruházási Bank (EBB) eddig 64 projekt esetében hagyta jóvá az ESBA keretében nyújtandó támogatást, ami összesen 9,3 milliárd euró értékű finanszírozásnak felel meg. Az Európai Beruházási Alap (EBA) 185 kkv-finanszírozási megállapodást hagyott jóvá, ami összesen 3,5 milliárd euró értékű ESBA-finanszírozást tesz ki. A várakozások szerint mintegy 141 800 kkv és közepes piaci tőkeértékű vállalat veheti igénybe az előnyöket. A finanszírozási műveletek 26 tagállamra terjednek ki, és előreláthatólag 100 milliárd eurót meghaladó összberuházást mozgósítanak majd.”

Forrás:
Európai beruházási terv: az első év sikerére tekintettel meghosszabbítják az Európai Stratégiai Beruházási Alap működését; Európai Bizottság; IP/16/1933; 2016. június 1.
Lásd még a Bruxinfo elemzését: Kelet-Európát közönyösen hagyta a Juncker-terv; BruxInfo; 2016. június 1.