gazdaságközigazgatás: magyar

Vegyes az adóhatóság megítélése

Szerző: 2016. június 21.No Comments

„Felmérést készítettek a megújulni vágyó adóhivatal megítéléséről, az összkép pedig ugyan elég vegyes lett, de talán már inkább pozitívba hajlik. Szakértők az ügyintézést inkább átlagosan gyorsnak vélik, a dolgozók felkészültségével is többnyire meg vannak elégedve, ugyanakkor a cégek válláról lehetne még terheket levenni bőven.

Nem kisebb célt tűzött ki a közelmúltban a kormányzat, mint hogy a különböző reformjellegű lépések nyomán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a legnépszerűbb állami szervezetek közé kerüljön. Ennek egyik alapvető feltétele, hogy az ügyfelek elégedettek legyenek az adóhatóság munkájának szakmai színvonalával, kapcsolattartási módszerei­vel, az ügyintézés tempójával.

A kormányzati törekvések kapcsán is érdekes lehet az a nemrégiben készült, számos szempontra kiterjedő felmérés, amely azt mutatja meg, hogy a kis- és közepes vállalkozások szemszögéből nézve milyennek értékelhető a NAV tevékenysége.

A kutatást a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete (Moklasz) több más szakmai szervezettel közösen végezte el. A felmérésben háromszáz mérlegképes könyvelő, adótanácsadó, okleveles adószakértő és könyvvizsgáló vett részt, az érintett adóügyi és számviteli szakemberek összesen hatezer hazai vállalkozás közteherviselési teendőivel foglalkoznak.

Az érintettek válaszai alapján összetett kép rajzolódik ki a NAV munkájáról. A válaszadók szerint például az adóhatósági ügyintézés inkább gyors, mint lassú: a tempót a válaszadók kétharmada átlagosnak ítélte, lassúságról a szakemberek kevesebb mint egytizede számolt be. Igaz, gyorsnak is csak az érintettek negyede minősítette a hivatali folyamatokat. Érdekes eredményt hoztak a hatósági tájékoztatás milyenségét firtató kérdésre adott válaszok is.

A kutatásban részt vevők majdnem fele az információk teljes köréhez hozzájutott a NAV ügyfélszolgálatán. Nagyjából ugyanennyien viszont hiányosságokra panaszkodtak, hét százalék pedig egyenesen használhatatlannak nevezte a hivatali ügyintézést.

A kutatás készítői rákérdeztek arra is, hogy az adóügyi, számviteli szakemberek szerint a hatóság revizorai megfelelő ismeretekkel rendelkeznek-e. Tíz válaszadóból átlagosan egy felkészületlennek ítélte az adóellenőröket. További bő ötven százalék szerint viszont csak a piaci ismeretek hiányoztak a NAV-osoknál, egyharmad pedig nem talált kivetnivalót a revizorok felkészültségében.

A felmérés átfogó jelleggel a hazai adórendszer kapcsán is tudakolózott a kisebb cégeket kiszolgáló szakembereknél. A válaszok alapján főként a foglalkoztatás terheinek csökkentését tartanák kívánatosnak az érintettek, de ugyanígy fontos lenne szerintük a közteherviselés egyszerűsítése és az adóbevallás megkönnyítése. Sokan tartják fontosnak a stabilitást is, tehát azt, hogy a szabályok kiszámíthatók legyenek.

Utóbbi szempont olyannyira lényeges, hogy a válaszadók szerint az adójogszabályok változékonysága az első az aggodalomra okot adó hazai tényezők között. Hasonlóan súlyos problémának értékelték a szakemberek az adminisztráció bonyolultságát is.

A kritikus pontok orvoslása ügyé­ben – az adócsökkentésen túl – a kutatásban részt vevők válaszai alapján két megoldási lehetőség is körvonalazódott. Az egyik szerint sokat segítene a helyzeten, ha a jogalkotó a szabálymódosítások előtt az üzleti élet szereplőivel is egyeztetne, kikérné a piaci résztvevők véleményét.

Emellett jó lenne, ha létrejönne egy olyan szakmai fórum, amelyben a szaktárca és az adóhivatal képviselői mellett az adó- és számviteli szakma szervezetei is helyet kapnának. A fórum a vélemények szerint alkalmas lehetne a jogértelmezési problémák megvitatására, kezelésére, s így az egységes joggyakorlat kialakítására.”

Forrás:
Még a végén tényleg a NAV lesz a legnépszerűbb; profit7.hu/Magyar idők; 2016. június 20.