Skip to main content
jogközigazgatás: külföldönközigazgatás: magyarszakirodalomtörténelem

A közigazgatási bíráskodás történeti modelljei

Szerző: 2016. július 23.No Comments

„A hazai közjogi és politológiai irodalomban általánosnak tekinthető a közigazgatási bíráskodás angol, francia és német történeti minták szerinti csoportosítása. Az angol megoldás szerint a közigazgatási jogvédelmet a rendes bíróságok látták el, a franciának nevezett modellben a közigazgatási rendszeren belül jött létre az egyéni jogokat biztosító felülvizsgálati fórum. A németeknek tulajdonított megoldáson a történeti irodalom a szervezetileg különálló közigazgatási bíróságokat érti. E rövid feldolgozásban e típusokat tekintem át, azt vizsgálva, hogy a modellképzés alapjául szolgáló absztrakció megfelel-e a történeti tényeknek. Feltevésem szerint a konstrukciók nemzethez, országhoz kötése nem képezi le a történeti valóságot, és nem tükrözi megfelelően a közigazgatási jogvédelmi fórumok lényegi sajátosságait sem. Ehhez az alaptézishez tartozik, hogy a magyar közjogi múlt nem követett egyetlen sablont, egyetlen külhoni megoldást sem: a hazai közigazgatási jogvédelem a polgári korban egyedi szervezeti formában szerveződött, és sajátos eljárási keretek között működött.”

Forrás:
A közigazgatási bíráskodás történeti modelljei; Stipta István; Jogtörténeti Szemle; 2015 (3); 40-45. oldalak (pdf)