Skip to main content
gazdaságInternetjogközigazgatás: külföldön

Antitröszt: az Európai Bizottság közzétette az e-kereskedelmi ágazati vizsgálat első eredményeit

Szerző: 2016. szeptember 18.No Comments

Az e-kereskedelmi ágazati vizsgálatról szóló előzetes európai bizottsági jelentés megerősíti az uniós e-kereskedelem gyors növekedésének tényét, és azonosítja azokat a kereskedelmi gyakorlatokat, amelyek korlátozhatják a versenyt és a fogyasztók választási lehetőségeit.

Margrethe Vestager versenyjogi biztos így nyilatkozott: „Az e-kereskedelem fontossá vált a fogyasztók számára, és jelentős hatást gyakorol a vállalkozások üzletvitelére és stratégiájára. A vállalkozások számára biztosítani kell annak lehetőségét, hogy online értékesítési stratégiáikat szabadon választhassák meg. A trösztellenes hatóságoknak ugyanakkor gondoskodniuk kell arról, hogy a vállalkozások ne folytassanak versenyellenes kereskedelmi gyakorlatokat. Ezek ugyanis megakadályozhatják azt, hogy az európai fogyasztók maradéktalanul kihasználhassák az e-kereskedelem által lehetővé tett nagyobb választékot és alacsonyabb árakat.”

A Bizottság a digitális egységes piaci stratégia keretében 2015 májusában indította útjára az e-kereskedelmi ágazati vizsgálatot. A digitális egységes piaci stratégia egyik fő célja a fogyasztók és vállalkozások árukhoz és szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférésének biztosítása. Az ágazati vizsgálat e tekintetben kiegészíti a Bizottság jogalkotási javaslatait. Az ágazati vizsgálat célja az európai e-kereskedelmi piacokon tapasztalható esetleges versenyjogi aggályok azonosítása. A vizsgálat során a Bizottság csaknem 1800 olyan vállalkozástól gyűjtött adatokat, amelyek fogyasztási cikkek és digitális tartalom e-kereskedelmével foglalkoznak, és mintegy 8000 forgalmazási szerződést elemzett. A ma közzétett előzetes jelentés a Bizottság ezekkel kapcsolatos első megállapításait tartalmazza.

A jelentés azonosítja azokat az üzleti gyakorlatokat, amelyek versenyjogi aggályokat vethetnek fel. A Bizottság specifikus vizsgálatokat indíthat a korlátozó kereskedelmi gyakorlatokra és a piaci erőfölénnyel való visszaélésre vonatkozó uniós szabályok betartatása érdekében.

Főbb megállapítások
Az előzetes jelentés megerősíti, hogy az e-kereskedelem jelentősége növekszik. A jelentés megállapítja, hogy az Unióban lakó felnőttek több mint fele – egyes tagállamokban tíz felnőttből nyolc – vásárolt 2015-ben fogyasztási cikkeket vagy szolgáltatásokat az interneten keresztül. Az e-kereskedelem az árátláthatóság és az árverseny jelentős katalizátora, emellett szélesíti a fogyasztók választási lehetőségeit, és segíti őket a legjobb vásárlási lehetőségek felkutatásában. Az átláthatóság a kínálati oldalon is érezteti hatását: a jelentés például megállapítja, hogy a kiskereskedők több mint fele nyomon követi a versenytársak árait, és a versenytársak árainak változására túlnyomó többségük reagál.

Az előzetes jelentés ugyanakkor egyes olyan kereskedelmi gyakorlatokra is felhívja a figyelmet, amelyek korlátozhatják az online versenyt. A jelentés fényében a vállalkozások jól teszik, ha felülvizsgálják jelenlegi forgalmazási szerződéseiket, és azokat összhangba hozzák az uniós versenyszabályokkal.

Fogyasztási cikkek online értékesítése
Az e-kereskedelem térnyerésére válaszul a gyártó vállalkozások számos olyan gyakorlatot vezettek be, amelynek segítségével jobban ellenőrizhetik termékeik forgalmazását és márkáik pozícionálását. Teret nyertek a szelektív forgalmazási rendszerek, amelyekben a termékeket csak előre kiválasztott, erre feljogosított forgalmazók értékesíthetik, és egyre több gyártó árulja termékeit az interneten keresztül közvetlenül a fogyasztóknak.

Forgalmazási megállapodásaiban egyre több gyártó alkalmaz szerződéses értékesítési korlátozásokat. A jelentés megállapítja hogy:

  • a gyártók öt kiskereskedőből több mint kettő esetében ajánlott árakat alkalmaznak, vagy valamilyen árkorlátozást érvényesítenek;
  • csaknem minden ötödik kiskereskedő számára szerződésben tiltják az online piactereken történő értékesítést;
  • csaknem minden tizedik kiskereskedő számára szerződésben tiltják az ajánlatok árösszehasonlító weboldalakra történő eljuttatását;
  • a kiskereskedők több mint egytizede szerint beszállítóik szerződéses korlátozásokat érvényesítenek a határokon átnyúló értékesítésekre.

Bizonyos körülmények között mindezek a szerződéses értékesítési korlátozások általában megnehezíthetik a határokon átnyúló vagy online vásárlást, és végső soron a fogyasztók számára okoznak kárt azáltal, hogy megfosztják őket az e-kereskedelem által lehetővé tett nagyobb választéktól és alacsonyabb áraktól.

Digitális tartalom
A szerzői jogok tulajdonosai által biztosított engedélyekhez való hozzáférés rendkívül fontos a digitálistartalom-szolgáltatók számára, és a piaci verseny egyik alapvető meghatározója.
A jelentés megállapítja, hogy a szerzői jogokkal kapcsolatos engedélyezési megállapodások összetettek és gyakran kizáró jellegűek. A megállapodások előirányozzák, hogy a digitálistartalom-szolgáltatók mely területeken, technológiákkal és csatornákon keresztül nyújthatnak szolgáltatásokat.

A Bizottság 2016 márciusában tette közzé a területi alapú tartalomkorlátozásra vonatkozó előzetes megállapításait, melyek szerint ez a gyakorlat Unió-szerte elterjedt az e-kereskedelemben, különösen a digitális tartalmak esetében. A jogtulajdonosok által benyújtott engedélyezési megállapodások több mint 60%-a egyetlen tagállam területére korlátozódik. A válaszadó digitális tartalomszolgáltatók csaknem 60%-a jelezte, hogy a jogtulajdonosokkal kötött szerződésekben vállalták a területi alapú tartalomkorlátozást.

Amennyiben a területi alapú tartalomkorlátozás beszállítók és forgalmazók közötti megállapodás eredménye, úgy ez korlátozhatja a versenyt az egységes piacon, és ezzel megsértheti az uniós antitröszt szabályokat. A versenyjog érvényesítését célzó valamennyi területi alapú tartalomkorlátozás elleni intézkedésnek olyan, eseti alapon végzett értékelésen kell alapulnia, amelynek részét képezi az azonosított korlátozások lehetséges indokainak elemzése is.

A következő lépések
Az előzetes jelentést a következő két hónapban nyilvános konzultációra bocsátják. A Bizottság felkérte az érdekelt feleket, hogy véleményezzék az ágazati vizsgálat megállapításait, nyújtsanak be további információkat, és vessenek fel további kérdéseket.

A tervek szerint a Bizottság 2017 első negyedévében teszi közzé a végleges jelentést.

Háttér-információk
További háttér-információkért lásd a tájékoztató adatlapot és az ágazati vizsgálat weboldalát…”

Forrás:
Antitröszt: A Bizottság közzétette az e-kereskedelmi ágazati vizsgálat első eredményeit; Európai Bizottság; IP/16/3017; 2016. szeptember 15.