gazdasághírközlésközigazgatás: külföldöntávközlés

2017-ben megszűnnek a barangolási díjak az EU-ban: a Bizottság által elfogadott új megoldások minden európai polgár javát szolgálják

Szerző: 2016. szeptember 24.No Comments

„Jean-Claude Juncker elnöknek az Unió helyzetét értékelő beszédében tett bejelentésével összhangban a biztosi testület ma megvitatta azoknak az intézkedéseknek a felülvizsgált tervezetét, amelyek a roamingdíjak megszüntetésére vonatkozó, 2017 júniusában életbe lépő új szabályokkal való visszaélést hivatottak megakadályozni.

Az uniós biztosok áttekintették az újonnan bevezetendő méltányos használati feltételeket, és egyetértettek abban, hogy ne vonatkozzon idő-, illetve mennyiségbeli korlátozás az uniós polgárok más EU-országokban történő mobilhasználatára vonatkozó díjszabás tekintetében. Az új szabályok egyúttal olyan mechanizmus bevezetéséről is rendelkeznek, mely hatékony biztosítékot nyújt a mobilszolgáltatók számára az esetleges visszaélésekkel szemben.

Az új szabályok szempontjából meghatározó jelentőségű lesz, hogy melyik országban van a mobiltulajdonos lakóhelye, illetve hogy melyik országhoz fűzik szoros szálak (például hogy ellátogat-e gyakran és hosszabb időszakokra a szolgáltató székhelye szerinti tagországba).

Andrus Ansip, a digitális egységes piacért felelős alelnök a következőket nyilatkozta: „A Parlament és a Tanács elfogadta az EU-n belül külföldre utazóknak felszámított roamingdíjak megszüntetéséről szóló javaslatunkat. Együttes erővel gondoskodnunk kell arról, hogy Európában mindenütt alacsony díjszabás érvényesüljön, hogy maradéktalanul ki lehessen aknázni az új mobilszolgáltatásokban rejlő előnyöket. Az európai fogyasztók nem érik be ennél kevesebbel.”

Günther H. Oettinger, a digitális gazdaságért és társadalomért felelős biztos így fogalmazott: „A roamingdíjakkal kapcsolatos bizottsági intézkedések egyértelmű előnyöket biztosítanak az európai fogyasztók számára. A mai napon megvitatott javaslatok értelmében 2017. június 15-től meg fognak szűnni a barangolási díjak az EU-n belül utazó polgárok számára, a szolgáltatók pedig rendelkezni fognak olyan eszközökkel, amelyek birtokában meg tudják majd akadályozni a szabályokkal való visszaélést.”

A biztosi testület megvitatta azokat a tervezett szabályokat, amelyek – ha életbe lépnek – lehetővé fogják tenni az utazóknak, hogy SIM-kártyájukat, amelyet vagy a lakóhelyük szerinti országban, vagy egy olyan másik uniós országban szereztek be, amelyhez szoros szálak fűzik őket, ugyanolyan feltételekkel használhassák bármely más EU-országban.

Ez vonatkozik például a határ menti ingázókra, a külföldön dolgozó, hazájukba gyakran visszalátogató munkavállalókra és az Erasmus program keretében külföldi tanulmányokat folytató diákokra. A mobiltulajdonosok külföldön is a belföldi díjszabás szerint telefonálhatnak, küldhetnek/fogadhatnak üzeneteket, illetve internetezhetnek majd mobilkészülékükön, és teljes hozzáférésük lesz az általuk előfizetett egyéb szolgáltatásokhoz is (pl. havi adatforgalmi csomagok).

A biztosi testület a végleges javaslatot 2016. december 15-ig fogja elfogadni – azt követően, hogy áttekinti és figyelembe veszi az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC), a tagállamok és az érdekelt felek visszajelzéseit.

Biztosítékok a szolgáltatók számára
1) Biztosítékok a lakóhelyre, illetve a valamely EU-országhoz fűződő szoros kötelékekre vonatkozó szabállyal való visszaélések ellen
A roamingszabályok a más uniós országokba ideiglenes jelleggel ellátogatók számára hivatottak megkönnyíteni, illetve olcsóbbá tenni a külföldi telefonhasználatot. A tervezett szabályozás lehetővé fogja tenni a szolgáltatóknak, hogy nyomon kövessék ügyfeleik telefonhasználati szokásait, és megelőzzék a belföldi díjszabás szerinti barangolásra vonatkozó új szabályokkal való visszaélést. Visszaélésre utalhatnak például a következők:
– a belföldi hívások száma, illetve a belföldi adatforgalom volumene eltörpül a nemzetközi hívások, illetve adatforgalom mellett;
– egy elsősorban, de nem kizárólag roamingszolgáltatások céljából használt SIM-kártya hosszú ideig inaktív állapotban van;
– egy ügyfél egyszerre több SIM-kártyára fizet elő, és azokat rendszeresen használja roaming üzemmódban.

Ilyen esetekben a szolgáltatónak figyelmeztetnie kell ügyfelét. A szolgáltatók csak a fenti esetekben számíthatnak fel többletdíjat, amely amúgy is alacsony lenne: a hanghívások, az üzenetküldés- és fogadás és az adatforgalom árának felső határa 0,04 euró/perc, 0,01 euró/SMS, illetve 0,0085 euró/MB lenne a Bizottság javaslata szerint. A szolgáltatónak panasztételi eljárást kell életbe léptetnie arra az esetre, ha nézeteltérés alakulna ki közte és az ügyfél között. Az az ügyfél, akinek nem sikerül a jogvitát rendeznie a szolgáltatóval, a nemzeti szabályozó hatósághoz fordulhat, amely pontot tesz az ügy végére.
Visszaélésnek minősül az is, ha valaki nagy mennyiségben vásárol fel SIM-kártyákat, és azokat újraértékesíti a kártyát kibocsátó szolgáltató székhelye szerinti országon kívüli állandó használat céljából. Az új szabályok értelmében ilyen esetben a szolgáltató azonnali és arányos intézkedéseket hozhat, tájékoztatva egyidejűleg a nemzeti szabályozó szervet.

2) Biztosítékok a belföldi piacokon uralkodó kivételes körülmények esetén
Ha valamelyik piacon emelkednek az árak, vagy egyéb, a belföldi ügyfelek számára kedvezőtlen esemény következik be, a szolgáltatók – ha a nemzeti szabályozó szerv ezt engedélyezi nekik – mellőzhetik az egységes kül- és belföldi árazásra vonatkozó új szabályokat, és ideiglenesen felszámíthatnak felárat a külföldi telefonhívások, az üzenetek külföldön történő küldése és fogadása, valamint a külföldi adatforgalom után (a többletdíj felső határa a Bizottság javaslata szerint 0,04 euró/perc, 0,01 euró/SMS, illetve 0,0085 euró/MB lenne). A szolgáltatóknak ilyen esetekben igazolniuk kell, hogy a bel- és a külföldi telefonhasználat egységes árazása veszélyeztette a belföldi díjszabást.

Háttér-információk
A Bizottság már egy évtizede dolgozik azon, hogy csökkentse azokat a többletdíjakat, amelyeket a távközlési szolgáltatók minden egyes alkalommal felszámítanak ügyfeleiknek, amikor azok üzleti útra vagy turistaként másik uniós országba utaznak, és ott mobiltelefonjukat használják. 2007 óta a barangoló telefonhívások díja több mint 90%-kal csökkent. 2015-ben, az Európai Bizottság javaslata alapján az Európai Parlament és a Tanács megállapodott a roamingdíjak megszüntetéséről. 2017 júniusától a más EU-tagországokba ellátogató uniós polgárok az országhatár átlépését követően is ugyanolyan díjszabás mellett használhatják mobilkészülékeiket, mint saját hazájukban.”

Forrás:
2017-ben megszűnnek a barangolási díjak az EU-ban: a Bizottság által elfogadott új megoldások minden európai polgár javát szolgálják; IP/16/3111; Európai Bizottság; 2016. szeptember 21.
Questions and Answers; Európai Bizottság; 2016. szeptember 22.