Skip to main content
közigazgatás: külföldönközigazgatási informatika

Hackathon és innováció a közigazgatásban – az ausztrál példa

Szerző: 2016. szeptember 26.No Comments

„Ausztráliában a hackathon immár széles körben elterjedt a kormányzat intézményében is. A Környezetvédelmi és Energiaügyi Minisztérium egy vezető tisztségviselője a Public Sector Innovation Toolkit kormányzati oldalon számol be saját minisztériumának jól sikerült gyakorlatáról, a „Hekkeljük meg a bolygót” (’Hack the Planet’) elnevezésű versenyről.

A verseny lehetőséget teremt a munkatársaknak arra, hogy kilépjenek a mindennapok megszokott szerepköréből, és azon dolgozzanak, hogy innovatív megoldásokat hozzanak felszínre olyan problémák esetében, amelyekkel a minisztérium a feladatai során szembesül. A résztvevők csoportokat alkotnak, majd minden csoport kap egy „Rejtélydobozt”. A doboz tartalma alapján öt egymásra épülő lépést kell meghatározni: a jelenség felfedezése, a probléma meghatározása, új választási lehetőségek generálása, a csoport-ötlet finomítása és végül a javaslat rögzítése.

A versenyben csaknem 100 munkatárs vett részt, a minisztérium minden területéről, valamint 30 felsővezető. Mindegyik csoportban születtek nagyszerű ötletek, öt ezek közül azóta már pilot jelleggel el is indult. A szerző három okot nevezett meg, ami miatt a program sikeressé vált:

  1. A hackathon új utak keresésére ösztönzi a munkatársakat. A jól képzett, elkötelezett és magas kvalitású kollégáknak is szükségük van ösztönzésre és megfelelő eszköztárra ahhoz, hogy nyitottá váljanak a csoportos gondolkodásra. A résztvevők 80%-a számolt be arról, hogy használta vagy használni fogja az elsajátított eszközöket a maga területén ahhoz, hogy innovatívabb munkát végezzen.
  2. A hackathon elősegíti a hálózatosodást és az együttműködést. A jelen esetleírásban szereplő minisztériumnak 1500 munkatársa van. A hivatali munka szakterületek és szakmai feladatok széles skáláját fedi le, amiből azt, ami más szervezeti egységben történik, képtelenség nyomon követni. A hálózatosodás ugyanakkor segít szintetizálni azokat az információkat, amelyek lényegesek a saját végzett munka fejlesztéséhez. A versenyben a csapatokat eleve úgy szervezik, hogy olyanok dolgozzanak együtt, akiknek hivatali munkájuk során amúgy erre nincs lehetőségük. A visszajelzések alapján új munkakapcsolatok jönnek létre, a résztvevők pedig nagyra becsülik annak lehetőségét, hogy az együttműködés új lehetőségeit próbálják ki.
  3. A hackathon lelkesedést és érdekeltséget generál. Tapasztalatok szerint a hackathon által inspirált innovatív kezdeményezések meghatározóak lehetnek a későbbi munkavégzésben, kifizetődők lesznek, és emiatt a felsővezetés részéről is komoly támogatást kapnak.

A tapasztalatokat összegezve elmondható: a ’Hack the Planet’ verseny robbanásszerűen megújította az innovációs kultúrát a minisztériumon belül.”

Forrás:
Hack the Planet; Public Sector Innovation Toolkit; 2016. szeptember 15. – Hegedűs Tamás ismertetése