közigazgatás: magyarművelődéstársadalomtörvények, határozatok

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája 2014-2020 évekre vonatkozó cselekvési tervéről szóló kormány-előterjesztés tervezet

Szerző: 2016. október 23.No Comments

Jogszabályterv
Véleményezési határidő: 2016. október 21.
Véleményezési cím: karolina.molnar@emmi.gov.hu

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó állami koordinációt igénylő feladatokat. A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II., Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelésfejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról szóló 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozat 2. pontja alapján az emberi erőforrások minisztere és a stratégiák megvalósításában érintett további miniszterek gondoskodnak a stratégiákban meghatározott célok elérését szolgáló eszközök szakpolitikai tevékenységeikbe való beépítéséről, illetve az e célok eléréséhez szükséges intézkedések megtételéről. A keretstratégiához készült cselekvési terv 65, az egész életen át tartó tanulást közvetlenül szolgáló intézkedést határoz meg a 2014-2022. közötti évekre, amely intézkedések a szaktárcák által megfogalmazott javaslatok beépítésével, ágazati együttműködés keretében kerültek kialakításra.
A tervezet a keretstratégia cselekvési tervének Kormány általi elfogadását célozza.”

Forrás:
Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája 2014-2020 évekre vonatkozó cselekvési tervéről szóló kormány-előterjesztés tervezet; Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2016. október 20. (pdf)
Lásd még: Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II (pdf)
Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra (pdf)
Köznevelés-fejlesztési stratégia (pdf)
Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia (pdf)