közigazgatási informatikatörvények, határozatok

BM rendelet a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások bejelentéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Szerző: 2016. december 5.No Comments

„…1. § (1) A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás (a továbbiakban: szeüsz) bejelentéséért ötvenháromezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.
(2) A szeüsz-változás bejelentéséért huszonháromezer-ötszáz forint összegű díjat kell fizetni.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott díjfizetési kötelezettség nem vonatkozik a jogszabály vagy uniós jogi aktus változása miatt kötelező változásbejelentésre.
(4) A díjat a bejelentési eljárás kezdeményezésekor, szeüszönként kell meg fizetni.
(5) A díj megfizetése alól mentesség nem adható…”

Forrás:
A belügyminiszter 48/2016. (XI. 28.) BM rendelete a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások bejelentéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról; Magyar Közlöny; 2016. évi 183. szám; 2016. november 28.; 77258-77259. oldalak(pdf)