hírközlésInternetjogközigazgatás: külföldöntávközléstörvények, határozatok

Európai Bizottság: új, a közösségi médiát is felölelő elektronikus adatvédelmi rendelet készül

Szerző: 2017. január 14.No Comments

A Bizottság új jogszabályt javasol, mely növeli az adatvédelem szintjét az elektronikus hírközlés terén, egyúttal új üzleti lehetőségeket biztosít.

A ma benyújtott intézkedések célja, hogy aktualizálják a jelenlegi szabályokat, és azok hatályát kiterjesszék az összes elektronikus hírközlési szolgáltatóra. Továbbá arra irányulnak, hogy új lehetőségeket teremtsenek az elektronikus hírközlési szolgáltatóknak a hírközlési adatok feldolgozása terén, egyúttal növeljék a digitális tartalmak egységes piacába vetett bizalmat és a szolgáltatások biztonságát, ami a digitális egységes piaci stratégia egyik legfontosabb célkitűzése. A rendeletjavaslat egyúttal az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályokat hozzáigazítja az EU új, világszínvonalú általános adatvédelmi szabályaihoz. A Bizottság új szabályokat javasol az uniós intézmények és szervek által kezelt személyes adatokra vonatkozóan is. Ezek a szabályok azt hivatottak biztosítani, hogy a magánélet ugyanolyan szintű védelemben részesüljön az EU szerveinél, mint a tagállamokban az általános adatvédelmi rendeletben foglaltak szerint. Ezen túlmenően a Bizottság stratégiai iránymutatást ad ki a személyes adatok nemzetközi továbbításához.

Frans Timmermans első alelnök így nyilatkozott a témában: „Az általunk javasolt rendelkezések kiegészítik az EU adatvédelmi keretszabályait. Korszerű és hatásos adatvédelmi szabályokról gondoskodnak az elektronikus hírközlés területén, és biztosítani fogják, hogy az európai uniós intézményeknél ugyanolyan magas szintű normák legyenek érvényben, mint amelyeket a tagállamoktól várunk el.”

Andrus Ansip, a digitális egységes piacért felelős alelnök a következőket mondta: „Az általunk javasolt szabályok meg fogják teremteni a digitális egységes piacba vetett bizalmat, ami alapvető elvárás az emberek részéről. Fontos számomra, hogy az elektronikus hírközlési adatok titkosságához és a magánélet védelméhez ne férjen kétség. Az elektronikus hírközlési adatvédelmi rendeletjavaslat úgy ad teret az innovációnak, hogy közben nem enged a fogyasztók magas szintű védelméből sem.”

Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos így nyilatkozott: „A tavaly elfogadott európai uniós adatvédelmi jogszabály magas normaszintet határoz meg, ami az uniós polgárok és vállalkozások szempontjából egyaránt előnyös. A mai napon új stratégiát terjesztünk elő, amely meg fogja könnyíteni az adatok nemzetközi cseréjét a globális digitális gazdaságban, és elő fogja segíteni a magas szintű adatvédelmi normák térnyerését világszerte.”

Jobb online adatvédelem, új üzleti lehetőségek
A ma beterjesztett elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet növelni fogja a magánélet védelmét, és új lehetőségeket tár fel a vállalkozások előtt.

  • Új szereplők: Az európaiak 92%-a szerint fontos, hogy e-mailben küldött vagy egyéb online üzeneteik bizalmasak maradjanak. A jelenlegi elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv azonban csak a hagyományos távközlési szolgáltatókra vonatkozik. Az új adatvédelmi szabályok a legújabb elektronikus hírközlési szolgáltatásokat – pl. WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage, Viber – nyújtó ágazati szereplőkre is alkalmazandók lesznek.
  • Szigorúbb szabályok: A jelenlegi elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelvet aktualizáló, közvetlenül alkalmazandó rendelet biztosítani fogja, hogy az elektronikus hírközlés terén EU-szerte minden magánszemély azonos szintű védelemben részesüljön. A vállalkozásokra szintén egységes szabályok fognak vonatkozni az összes uniós országban.
  • Az elektronikus kommunikáció tartalma és metaadatai: Az új szabályok biztosítani fogják mind az elektronikus kommunikáció tartalmának, mind az ahhoz tartozó metaadatoknak (pl. a hívás idejének, valamint a hívást kezdeményező, illetve fogadó személy földrajzi helyének) titkosságát. A hírközlés tartalma és metaadatai egyaránt fokozottan bizalmas elemeket tartalmaznak, és a javasolt szabályok értelmében a felhasználó beleegyezésének hiányában anonimizálni, illetve törölni kell őket – kivéve, ha az adatokra számlázás céljából van szükség.
  • Újabb üzleti lehetőségek: A jogszabályjavaslat szerint miután a felhasználó beleegyezését adta a közölt adatok (tartalom és/vagy metaadatok) feldolgozásához, a hagyományos távközlési szolgáltatóknak nagyobb lehetőségük nyílik arra, hogy az adatok felhasználásával kiegészítő szolgáltatásokat nyújtsanak. Például hőtérképeket készíthetnek, amelyek jelzik emberek jelenlétét, és amelyek a hatóságok, illetve a közlekedési vállalatok segítségére lehetnek új infrastruktúraprojektek kidolgozásakor.
  • A cookie-kra vonatkozó egyszerűbb szabályok: Az új rendelet egyszerűsíti a cookie-kra vonatkozó jelenlegi rendelkezéseket, amelyek eredményeképpen az internethasználóknak lépten-nyomon nyugtázniuk kell a cookie-k használatára vonatkozó automatikus üzeneteket. Az új előírásoknak köszönhetően a felhasználók jobban kézben tarthatják saját beállításaikat az adatvédelem szempontjából jelentőséggel bíró esetekben. Elég lesz ugyanis csak egyszer megadni, hogy elfogadják-e vagy sem a nyomkövető cookie-k és más azonosítók használatát. A javaslat egyértelművé teszi, hogy a magánélethez fűződő jogokat nem sértő cookie-k telepítéséhez – azokéhoz, amelyek az internethasználók kényelmét szolgálják, például emlékeznek a virtuális bevásárlókosárba tett termékekre – a szolgáltatóknak a jövőben nem kell a felhasználók beleegyezését kérniük. Az eddigiekkel ellentétben azoknak a cookie-knak a használatához sem lesz majd szükség az internetezők hozzájárulására, amelyek egy adott webhely látogatottságát kísérik figyelemmel.
  • A spam elleni védelem: A ma előterjesztett javaslat rendelkezései tiltják a kéretlen elektronikus üzenetek küldését akár e-mailben, akár SMS-ben, és elvileg az ilyen jellegű telefonhívásokat is, ha a hívott fél nem adta hozzájárulását ehhez. A tagállamok választhatják azt a megoldást, miszerint a felhasználók jogosultak olyan eszközöket igénybe venni, amelyek révén elejét vehetik a kéretlen, marketingcélú telefonhívásoknak – ilyen eszköz lehet például az, hogy feliratkoznak egy hívásletiltási listára. A marketing céljából telefonáló cégeknek fel kell tüntetniük a telefonszámukat vagy speciális előhívó számmal kell jelezniük, hogy marketingcélú telefonhívásról van szó.
  • Hatékonyabb érvényesítés: A magánélet védelmét célzó rendelkezéseket a nemzeti adatvédelmi hatóságoknak kell majd érvényre juttatniuk.

Az uniós intézmények és szervek által alkalmazandó adatvédelmi szabályok
Az uniós intézmények és szervek által kezelt személyes adatok védelmére vonatkozó rendeletjavaslat célja, hogy a jelenlegi, 2001-ből származó szabályokat hozzáigazítsa a 2016. évi általános adatvédelmi rendelet korszerűbb és szigorúbb előírásaihoz. Mindazok, akiknek az adatait az európai uniós intézmények vagy ügynökségek kezelik, az eddiginél magasabb fokú védelemben fognak részesülni.

Nemzetközi adatvédelem
A javasolt közlemény stratégiai iránymutatást nyújt a személyes adatok nemzetközi továbbításához. A dokumentumban felvázolt intézkedések ösztönözni fogják a kereskedelmi tevékenységet és a jogérvényesítés terén folytatott együttműködést, egyúttal gondoskodnak majd a személyes adatok magas fokú védelméről is. A Bizottság megbeszéléseket fog folytatni fő kelet- és délkelet-ázsiai partnereivel abból a célból, hogy esetükben ún. megfelelőségi határozatot lehessen hozni (amely lehetővé teszi a személyes adatok szabad áramlását azokba az országokba, amelyeknek az adatvédelmi szabályai lényegében egyenértékűek az EU-beli szabályokkal). 2017-ben első körben Japánnal és Dél-Koreával, valamint az ilyen típusú együttműködés iránt érdeklődést mutató latin-amerikai és európai szomszédságpolitikai partnerországokkal kezdődnek megbeszélések.

A Bizottság továbbá – olyan harmadik országok esetében, amelyeknél nincs lehetőség megfelelőségi határozat meghozatalára – maradéktalanul élni fog az új uniós adatvédelmi jogszabályokban (az általános adatvédelmi rendeletben és a rendőrségi irányelvben) foglalt egyéb olyan alternatív mechanizmusokkal, amelyek a személyes adatok nemzetközi továbbítását hivatottak elősegíteni.
A közlemény emellett újólag hangsúlyozza, hogy a Bizottság a jövőben is – a két- és a többoldalú tárgyalások során egyaránt – arra fog törekedni, hogy magas adatvédelmi normák érvényesüljenek világszerte.

Következő lépések
A két rendeletjavaslat előterjesztésével egyidejűleg a Bizottság felkéri az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy lássanak munkához és gondoskodjanak a két jogszabálytervezet zökkenőmentes elfogadásáról 2018. május 25-ig, az általános adatvédelmi rendelet ugyanis ezen a napon válik alkalmazandóvá. A cél az, hogy az említett időpontig mindenre kiterjedő és részletes jogi keret álljon a magánszemélyek és a vállalkozások rendelkezésére a magánélet és a személyes adatok védelme terén Európában.
A ma benyújtott jogszabályjavaslatokkal együtt a Bizottság előterjesztett egy közleményt is, melyben intézkedéseket irányoz elő az adatalapú gazdaság fellendítésére. További információk itt találhatók.

További információk
Szigorúbb adatvédelmi szabályok az elektronikus hírközlésben – Kérdések és válaszok
Elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet
Rendelet az uniós intézményekre vonatkozó adatvédelmi szabályokról
Közlemény: a személyes adatok cseréje és védelme a globalizált világban
További információk az elektronikus adatvédelemről

Forrás:
A Bizottság a magánélet és a személyes adatok magas fokú védelmét javasolja az elektronikus hírközlés területén, és naprakésszé teszi az uniós intézményekre vonatkozó adatvédelmi szabályokat; Európai Bizottság; IP/17/16; 2017. január 10.