közigazgatás: külföldönközigazgatási informatika

Adatok és digitális képességek a brit digitális kormányzati stratégiája középpontjában

Szerző: 2017. február 13.No Comments

„Az Egyesült Királyság miniszterelnöki hivatalának minisztere (Minister for Cabinet Office) február 9-én bejelentette, hogy elindult a kormány digitális átalakítási stratégiájának (Government Transformation Strategy, GTS) megvalósítása. A stratégiai dokumentumot a miniszterelnöki kabinet részeként működő Kormányzati Digitális Szolgálat (Government Digital Service, GDS) készítette el, szakértők és civil szereplők széleskörű bevonásával. A GDS blogján a GDS vezetője, Kevin Cunnington mutatta be a stratégia fő elemeit.

A dokumentum a 2012-ben elfogadott kormányzati digitális stratégia (Government Digital Strategy) szerves folytatása. Az erre épülő folyamatok már igazolták, hogy milyen hatalmas potenciál rejlik a kormányzati működés digitális átalakításában. A most bemutatott GTS ennek az átalakulásnak a fő irányait jelöli ki, meghatározva annak ütemezését és léptékét annak érdekében, hogy az emberek számára is érzékelhető érdemi változást érjenek el abban, hogy a szolgáltatások gyorsabbak és hatékonyabbak legyenek.

A leggyakrabban igénybe vett szolgáltatások közül a miniszterelnökség többet is újratervezett és újraépített 2012 óta. Digitális szakmai területeket hoztak létre a közigazgatáson belül, megteremtve egyben az alapját annak, hogy a szervezeti egységek megoszthassák egymással platformjaikat, annak elemeit, jogszabályi alapjait és jó gyakorlatait.

A szervezeti egységek közötti, a hivatali működést keresztbe metsző együttműködés új mintát adott a munkavégzésre. Az adatáramlás megkönnyítése lehetőséget adott kapcsolt szolgáltatások biztosítására és azok zökkenőmentes működtetésére, ami egyben a kormányzat és a polgárok közötti kapcsolatot is átalakította.

A dokumentum öt fő fókuszterületet emel ki.

  • Szervezeti működés átalakítása: világszínvonalú digitális szolgáltatások biztosítása, a kormányzat működésének átalakítására, az ügyfélszolgálattól az irodai háttérmunkákig.
  • Készségek és képességek: a megfelelő készségek és kultúra kialakítása az emberek és a kormányzat között, a megfelelő végeredményű szolgáltatások fejlesztése érdekében.
  • A közszolgálat képessé tétele a várt eredmény eléréséhez: jobb munkahelyek, eszközök és folyamatok biztosítása a köztisztviselők számára munkájuk hatékonyabbá tétele érdekében.
  • Adatok: a jobb adatfelhasználás megvalósítása [A kormányzaton belüli adatok jobb hasznosítása! Szerk.], nem csak az átláthatóság érdekében, hanem a kormányzati működést keresztbe metsző kapcsolt szolgáltatások felépítése érdekében is.
  • Megosztott platformok: újrahasznosítható kapacitások és közös platformok kialakítása, működtetése, iterációja és beágyazása, beleértve a minták és összetevők megosztását, valamint nyílt sztenderdek létrehozását.

Az átalakítási stratégiáról folytatott párbeszédet a DGS országos bemutatók szervezésével folytatja.

Az IT Pro szaklap portálja a stratégia három pillérét emeli ki:

  • a közigazgatási szolgáltatások átalakítása;
  • a kormányzat szervezeti egységeinek digitális átalakítása;
  • a belső kormányzati működés átalakítása.

Idézi a szakpolitikai dokumentumnak azt a megjegyzését, hogy a Brexit és a növekvő kiberfenyegetettség erős motivációt ad a kormány számára ahhoz, hogy erősítse digitális képességeit. Az eredetileg 2015 decemberében tervezett megjelenés többszöri késése összefüggésben lehet azzal, hogy a GDS költségvetése 2020-ra közel 100%-kal növekedést irányoz elő, elérve a 450 millió fontot.”

Forrás:
The Government Transformation Strategy 2017 to 2020; Kevin Cunnington; Government Digital Service blog; 2017. február 9.
GDS prioritises data and digital skills in new strategy; Joe Curtis; 2017. február 9.
Government Transformation Strategy; Government Digital Service; 2017. február 9.