Skip to main content
hírközlésközigazgatás: magyartávközlés

Partnerségi egyeztetés a Szupergyors Internet Programhoz kapcsolódóan

Szerző: 2017. március 5.No Comments

„Felhívás a Szupergyors Internet Programhoz kapcsolódóan önerős fejlesztések elmaradásával és felhordó hálózati összeköttetések hiányával érintett igényhelyek és települések jegyzékének

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSÉRE

Elektronikus hírközlési szolgáltatók részére

A Kormány a „Digitális Jólét Programja” keretében elindította a Szupergyors Internet Programot (továbbiakban SZIP), Magyarország eddigi legnagyobb léptékű szélessávú infrastruktúra fejlesztési programját. A program célja, hogy 2018 végéig biztosítsa az egész országot lefedő, legalább 30 Mbps sávszélességet biztosító hálózati infrastruktúra megépítését piaci szereplők bevonásával a még ellátatlan területeken. Ezáltal megteremtve minden állampolgár számára a nagysebességű internet szolgáltatáshoz való hozzáférés lehetőségét, amely alapvető feltétele az elektronikus szolgáltatások elterjedésének, az internet használat növekedésének.

A fejlesztések megalapozását szolgáló mapping kutatás keretében 2014. december és 2015. április között felmérésre kerültek a még ellátatlan igényhelyek, illetve a szolgáltatók önerős beruházási tervei. Az önerős beruházásait az érintett szolgáltatók többsége 2015 őszén együttműködési megállapodásban rögzítette a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal. Tekintettel arra, hogy maradtak olyan igényhelyek, amelyekre vonatkozóan nem került aláírásra megállapodás, valamint amelyekre ugyan vonatkozik aláírt megállapodás, de ellátásuktól a szerződött szolgáltatók visszaléptek, ezért a program célja, a 100%-os lefedés teljesítése csak újabb pályázat kiírásával érthető el. A kiírást megelőzően a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium partnerségi egyeztetésre bocsátja az érintett címek listáját azon települések listájával együtt, amelyek továbbra sem rendelkeznek felhordó hálózati összeköttetéssel.

Amennyiben adott címe(ke)n időközben elérhetővé vált az NGA feltételrendszerű (30 Mb/s DL & 7,5 Mb/s UL sebesség) szolgáltatás, illetve az adott településeket elérő optikai településközi, felhordó- és körzethálózat állna rendelkezésre, úgy azt a közzétett listában a csatolt 1. melléklet (lásd alul) szabályai szerint jelölve, a lista és a bizonyító dokumentumok visszaküldésével lehet jelezni a piacikonzultacio@nfm.gov.hu címen.

A listák véleményezésére 2017. február 24. és március 8. között van lehetőség a véleményező cég adatainak és kapcsolattartójának megadásával, valamint a fentiek szerinti listák és dokumentumok megküldésével.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a megküldött jelzések és vélemények figyelembe vételéről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a szélessáv fejlesztésre vonatkozó európai uniós ajánlások figyelembe vételével dönt.

Együttműködésüket köszönjük!”

Forrás:
Felhívás; Nemzeti Fejlesztési Minisztérium; 2017. február 27.
Az egyeztetés csatolt dokumentumai elérhetőek a fenti webcímen!