közigazgatás: külföldönpolitikai informatikaszakirodalomtársadalom

Új megközelítés: taktikusan kialakítani a nyíltadat-politikai elkötelezettséget

Szerző: 2017. március 19.No Comments

„A nyílt kormányzati megoldásokat támogató Sunlight Foundation saját oldalán mutatta be újszerű megközelítését a nyílt adatok hasznosításával kapcsolatban. Modelljének a „Tactical Data Engagement” nevet adta, amit nem könnyű magyarra fordítani. A szó szerinti „Taktikus Adatelkötelezettség” magyarul sután hangzik, így inkább körülírjuk: olyan taktika megválasztása, ami a közigazgatás és annak külső partnerei részéről egyaránt elkötelezettséget vált ki az adatfelhasználásban és az erre épülő együttműködésben. A dokumentumot Google Doc formátumban, szerkeszthető formában is közreadták, lehetővé téve annak továbbfejlesztését.

Amint arra a szerzők is rámutatnak, a nyílt adatok hasznosítása jóval túlmutat azon, hogy a kormányzati szervek vagy önkormányzatok szabadon elérhetővé teszik a közadatok széles körét. A teljes potenciált akkor használhatjuk ki, ha az érdekelteket hozzásegítjük ahhoz, hogy a felhasználással hatást gyakoroljanak a közösségre. A Tactical Data Engagement célja éppen az, hogy „összekösse a pontokat” a nyílt adatok, az érdekeltek és az együttműködésen alapuló akciók között.

Az Egyesült Államokban 2006 óta mintegy 60 városban vezettek be reformokat a nyílt adatok felhasználására. A gyorsuló ütemet jelzi, hogy ennek harmada a múlt évben történt. A motiváció minden esetben annak hangsúlyozása volt, hogy ezzel új típusú kapcsolatot alakítanak ki az államigazgatás és az emberek között, az együttműködés új lehetőségeit alakítva ki. Ennek ha nem is elégséges, de mindenképpen szükséges feltétele az az informatikai infrastruktúrafejlesztés, amivel nyílt adat portálokat hoznak létre, és az, hogy ezeken a felületeken egyre több közadatot tesznek elérhetővé proaktív módon is. A technológiai újítások a jogi környezet megújításához is hozzájárulnak. Ezek a fejlesztések azonban önmagukban nem elegendők ahhoz, hogy az együttműködésben rejlő energiákat is felszabadítsuk, ami pedig az egyszerű adatmegosztásnál jóval nagyobb hatást gyakorolna a közösségre.

A Sunlight, amely eddig is mintegy 50 városnak segített a nyílt adatokra épülő modellek meghonosításában, új megközelítésével is támogatja a városok vezetését a továbbfejlesztésben, jelentős ihletet merítve a várostervezési gyakorlatból, az emberközpontú tervezésből és nyílt adatokkal kapcsolatos esettanulmányokból.

A most megjelentetett dokumentumban a Tactical Data Engagement alkalmazását olyan példákon keresztül mutatják be, mint az élelmiszerbiztonság (egy adott megyében az ott élő emberek segítségével osztályozzák a látogatott éttermeket, az étkezéssel kapcsolatos betegségek elkerülése érdekében), a lakhatási körülmények javítása, a közösségi rendfenntartás, a közösségi közlekedés jobb kihasználása vagy éppen a serdülőkori szexuális egészség és biztonság erősítése.

A Tactical Data Engagement abból indul ki, hogy a helyben élők a legjobb értői annak, hogyan lehet közvetlen környezetüket élhetőbbé tenni. Ennek kiaknázása érdekében szükséges a városvezetés együttműködése olyan külső szereplőkkel, mint a helyi egyetemek, a közösségi szószólók, a civil szektor informatikusai és az egyszerű helyi lakosok. Az ilyen módon megerősített adatvezérelt döntéshozatal segít elérni a közösen kitűzött célokat, megerősítve a résztvevők elkötelezettségét, innovatív megoldásokkal segítve a szervezeti célok megvalósítását.

Forrás:
Connect open data to residents’ lives with our Tactical Data Engagement guide; Katya Abazajian, Stephen Larrick; Sunlight Foundation; 2017. március 15.
Tactical Data Engagement Guide (Beta); szerkeszthető Google dokumentum
Tactical Data Engagement Guide (Beta) (pdf)