Skip to main content
egészségügyközigazgatás: külföldönközigazgatás: magyarszakirodalom

A Balanced Scorecard paradigma az egészségügyben

Szerző: 2017. március 30.április 3rd, 2017No Comments

„Elméleti dolgozatunkban a Balanced Scorecard (röviden BSC) paradigma működését vizsgáljuk meg az egészségügyben. A dolgozatunk legelején ismertetjük BSC paradigmát, majd rátérünk arra, hogyan működik a gyakorlatban. Ezt követően olyan kutatásokat idézünk, melyek azt vizsgálták miként is működik a BSC a nemzetközi egészségügyben. Bemutatunk: angol, amerikai, svéd és spanyol kutatásokat. Majd áttekintjük az itthon e témakörből végzett releváns kutatásokat, illetve röviden kitérünk a hazai jogszabályokra. A dolgozat utolsó részében pár alternatív kutatási területet vázolunk fel, illetve érvelünk a BSC paradigma hazai bevezetése mellett.”

Forrás:
A Balanced Scorecard paradigma az egészségügyben; Hollósy-Vadász Gábor; Hadtudományi Szemle; 2017, X. évfolyam/1.; 436-444. oldalak (pdf)