energiagazdaságkörnyezetvédelemközigazgatás: magyarszakirodalomtársadalom

Budapest Környezeti Programja 2017–2021 (tervezet)

Szerző: 2017. június 11.No Comments

„Budapest 2017-2021 időszakra szóló Környezeti Programja (a továbbiakban: BKP 2021) egy olyan önálló települési környezetvédelmi program, amelyet a Fővárosi Önkormányzat kötelező önkormányzati feladataként a budapesti környezet védelme, állapotának javítása, valamint mindezzel összhangban a fővárosi fejlesztések környezeti szempontú megalapozottságának elősegítése érdekében dolgoz ki, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Kvt.) meghatározott követelményeknek megfelelően.

A környezetvédelem tervezési rendszerének szabályait követve a BKP 2021:

  • ismerteti az országos szintű szakpolitikai stratégiákhoz, programokhoz való kapcsolódását, mivel az alacsonyabb területi szintű (fővárosi) környezetvédelmi tervet a magasabb területi (országos) szintű környezetvédelmi tervekkel kell összehangolni;
  • összefoglalja mindazokat a fővárosi (tematikus) stratégiákat, programokat, fejlesztéspolitikai terveket, amelyek következő felülvizsgálatával, módosításával – majd az ezekkel összhangban lévő további egyedi fejlesztési tervek kidolgozásával – kell a BKP 2021 elérni kívánt környezetvédelmi céljait érvényre juttatni;
  • helyzetértékelést tartalmaz, a 2015. évi fővárosi környezeti állapotértékelés alapján (ami a környezeti elemek fővárosi állapotának legutóbbi részletes bemutatását és az azt befolyásoló főbb hatótényezők elemzését tartalmazza);
  • meghatározza az elérni kívánt környezetvédelmi általános (horizontális) és tematikus célokat, célállapotokat, azok elérése érdekében összefoglalja a teendő főbb intézkedéseket, különösen a folyamatban lévő, illetve az előirányzott fejlesztésekkel és a működtetéssel kapcsolatos feladatokat, valamint azok megvalósításának ütemezését;
  • bemutatja a települési környezetvédelmi program megvalósításának szabályozási, ellenőrzési, értékelési eszközeit;
  • becslést ad a tervezett intézkedések, feladatok végrehajtásának, valamint a szabályozási, ellenőrzési, értékelési eszközök alkalmazásának várható költségigényére, a tervezett források megjelölésével.

Az önálló települési környezetvédelmi programokkal kapcsolatos további követelményeknek megfelelően a BKP 2021 tervezetét a meghatározott államigazgatási szerven, hatóságokon kívül bárki véleményezhette, ezzel biztosítva a nyilvánosság részvételét, a közreműködés lehetőségét a Fővárosi Önkormányzat környezetvédelmi feladatellátásában.

Budapest 2017-2021 időszakra szóló Környezeti Programjának minél nagyobb társadalmi részvétellel történő előkészítése és támogatottsággal történő jóváhagyása talán már középtávon is hozzájárulhat Budapest jövőbeli működésének, esélyeinek, élhetőségének érzékelhető javulásához…”

Forrás:
Budapest Környezeti Programja 2017–2021; Budapest Főváros Önkormányzata; 2017. május 3. (.pdf)