közigazgatási informatikaművelődéstörvények, határozatok

A Kormány 1404/2017. (VI. 28.) Korm. határozata a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítása során elkészült Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiáról

Szerző: 2017. június 29.No Comments

„A Kormány elfogadja a Digitális Nemzet Fejlesztési Program részeként számára bemutatott Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiát (a továbbiakban: Stratégia), és az abban foglaltak megvalósítása érdekében
1. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Stratégiát a kormányzati portálon tegye közzé;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos (a továbbiakban: miniszterelnöki biztos) bevonásával – hozza létre a közgyűjtemények együttműködéséért felelős Közgyűjteményi Digitalizálási Kollégiumot (a továbbiakban: Kollégium), és biztosítsa működtetésének szervezeti, személyzeti feltételeit;
Felelős: emberi erőforrások minisztere miniszterelnöki biztos
Határidő: 2017. június 30.

3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával – a Stratégia végrehajtása érdekében gondoskodjon a jogszabályi környezet felülvizsgálatáról;
Felelős: emberi erőforrások minisztere feladatkörükben érintett miniszterek
Határidő: 2017. október 30.

4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a Kollégium bevonásával, a belügyminiszterrel és a miniszterelnöki biztossal együttműködve – készítsen előterjesztést a Kormány részére a Stratégia eszközrendszerének akciótervi szintű feladatairól, ennek keretében gondoskodjon
a) a Nemzeti Adattár Projekt és
b) a Nemzeti Adattár Projekt részeként a Kulturális Tanösvény alprojekt megvalósításáról,
c) a Magyar Nemzeti Filmarchívumban, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Archívumában és más közgyűjteményekben őrzött audiovizuális kulturális javak helyzetéről szóló átfogó koncepció elkészítéséről, különös tekintettel a nyilvántartásokra, a tárolási módokra, a technikai feltételek észszerűsítésére és a folyamatok egyszerűsítésére,
d) a Stratégia megvalósításának finanszírozásáról.
Felelős: emberi erőforrások minisztere belügyminiszter miniszterelnöki biztos nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. szeptember 30…”

Forrás:
A Kormány 1404/2017. (VI. 28.) Korm. határozata a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítása során elkészült Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiáról; Magyar Közlöny; 2017. évi 103. szám; 2017. június 28.; 10130. oldal (pdf)