közigazgatás: magyarszakirodalom

Megjelent a Nemzeti Statisztika Gyakorlati Kódexe

Szerző: 2017. szeptember 17.No Comments

„A hivatalos statisztikai tevékenység mint törvényben szabályozott közfeladat szolgálja a társadalom általános tájékozottságát, támogatja a tényekre alapozott döntéshozatalt. Célja, hogy jó minőségű statisztikai információk nyilvánosságra hozatalával valósághű, tárgyilagos képet adjon a társadalom, a gazdaság, a környezet állapotáról és annak változásairól. A most megjelent Gyakorlati Kódex célja, hogy elősegítse, magas színvonalon egységesítse e közfeladat ellátását valamennyi hazai szervezetben, amelyek a hivatalos statisztika fejlesztésében, előállításában, közzétételében részt vesznek. A Hivatalos Statisztikai Szolgálat mindenkori tagjai magukra nézve kötelező érvénnyel fogadják el a Kódex iránymutatásait, és az abban foglalt elveknek, ismérveknek megfelelve látják el a feladatukat. A Kódex olyan általános, stratégiai jellegű alapelvekre épül, mint a szakmai függetlenség, a pártatlanság és objektivitás, a felhasználóközpontúság és a Hivatalos Statisztikai Szolgálat koordinált és együttműködésen alapuló működése. Az alapelvek az operatív működést átható szemléletmódot képviselik, egyben keretet adnak a Hivatalos Statisztikai Szolgálat főtevékenységének, a statisztikai adat-előállítási folyamatnak.”

Forrás:
A Nemzeti Statisztika Gyakorlati Kódexe; Központi Statisztikai Hivatal; 2017. szeptember 7. (pdf)