közigazgatási informatikatörvények, határozatok

Kezdetben nem lesz teljes körű az e-ügyintézés

Szerző: 2017. november 27.No Comments

„…Általános indokolás
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében 2018. január 1-jétől a törvény hatálya alá tartozó, széles körű szervi hatállyal megindul az elektronikus ügyintézés biztosítása. A természetes személy ügyfelek jogosultak, a gazdálkodó szervezetek, jogi képviselők kötelezettek lesznek az elektronikus kapcsolattartásra.

Ugyan az e-ügyintézés biztosításához szükséges szabályozott és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások készen állnak, azonban nem garantálható, hogy egyes szervek ezen
szolgáltatásokhoz való csatlakozása eléri azt a szintet, hogy zökkenőmentesen tudja az ügyeket elektronikusan vinni.

Erre figyelemmel a feltételek biztosítására önhibájukon kívül nem kész szerveket a Kormány rendeletben közzéteszi; ezen szervek esetében nincs lehetőség elektronikus kapcsolattartásra, a szervek felé hagyományos kapcsolattartásra lesz lehetőség.

Részletes indokolás
1. §
A rendelkezés biztosítja, hogy a Kormány rendeletet hozhasson az elektronikus ügyintézés feltételeit önhibájukon kívül teljesíteni nem tudó szervekről (önhibán kívüli akadályozottság). A rendelkezés értelmében e szervekkel nincs lehetőség elektronikus kapcsolattartásra kivéve azon ügyekben, ahol ezt mégis vállalni tudja. Ilyen akadályozottság esetén az elektronikus kapcsolattartásra köteles ügyfelet (ideértve a képviselőjét, jogi képviselőjét) elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettnek kell tekinteni…”

Forrás:
T/18530 Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosításáról; Országgyűlés; 2017. november 21.