gazdaságközigazgatás: magyar

A korszerű önkormányzati fejlesztésirányítás a Kecskeméti Regionális Gazdasági Fórum második ülésén

Szerző: 2017. december 2.december 3rd, 2017No Comments

„„Kecskemét fejlődése a megye fejlődése is egyben” – fogalmazott Gaál József alpolgármester, a programbizottság elnöke ma délelőtt a Kecskeméti Regionális Gazdasági Fórum második ülésén. A program célja, hogy Kecskemét városa – az ösztönző vállalkozási környezet, a fenntartható működésre képes önkormányzat és a helyi lakosok, a megfelelően strukturált pénzügyi források, valamint a kedvező lakókörnyezet révén – hosszú távon is vonzó életperspektívát nyújtson az itt lakók, tovább a tartós letelepedést tervezők, valamint a befektetői szféra számára.

A résztvevő intézmény- és vállalatvezetőket Gaál József, alpolgármester, a fórum elnöke köszöntötte:
– Kecskemét fejlődése a megye fejlődése is egyben. A Kecskemét 4.0 Program egy programirányító bizottságból és négy munkacsoportból áll, a fórum célja pedig, hogy az általunk végzett munkát bemutathassuk a világnak, Kecskemét lakosságának és a helyi vállalkozásoknak ezzel is bekapcsolva minél több kreatív szereplőt a projektekbe. Ez a platform pedig unikális, a működését támogató struktúra jól átgondolt, elősegíti a hatékony döntéshozatalt, illetve azt megelőzően a problémafelvetést és a megoldáskeresést. A program célja, hogy Kecskemét városa- az ösztönző vállalkozási környezet, a fenntartható működésre képes önkormányzat és a helyi lakosok, a megfelelően strukturált pénzügyi források, valamint a kedvező lakókörnyezet révén – hosszú távon is vonzó életperspektívát nyújtson az itt lakók, tovább a tartós letelepedést tervezők, valamint a befektetői szféra számára.

A bevezető után a programirányító bizottság tagjai fogalmazták meg gondolataikat arról, hogy miért tartják fontosnak a Kecskemét 4.0 köré épülő munkát, a projekteket és az egyes munkacsoportok feladatait.

Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere, a programirányító bizottság tagja:
– A Fórum elsődleges célja, hogy a már kialakult összefogást tovább tudjuk erősíteni a város életében. Összeszámoltam, több mint 250 projektet vezetek én magam, amiben nincs benne a gazdasági-, ipar vonal, akikkel hétről hétre egyeztetéseket folyatunk. Ennek a projektállománynak a nagysága meghaladja a 300 milliárd forintot, emellett működtetjük a város intézmény- és ellátórendszerét és még mindig folyamatos a beruházási, befektetői érdeklődés a város iránt. Nem kis feladat és felelősség tehát nekünk irányítóként, hogy hatékonyan részt vegyünk ebben a fejlődési folyamatban. Fontos, hogy létrejött egy olyan pódium, ahol számíthatunk a vállalkozások proaktív közreműködésére. Kecskemét – ha fogalmazhatunk így – Kada Elek korszaka után a második aranykora előtt áll. Hasonló folyamatokon megyünk most is keresztül, de ezek a lépések most már az egész régiót érintik.

Dr. Zombor Attila, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal főigazgatója:
– A rendezvény lényegeként a döntéshozók közötti összefogást szeretném kiemelni. Az elmúlt tíz évben Kecskeméten gyökeres változások mentek végbe – egy alapvetően mezőgazdasági jellegű településből iparvárossá nőtte ki magát, ami az élet más területein is változásokat generált. Azért vagyunk itt, hogy mind a város, mind a megyei közigazgatás részéről – egyfajta lokálpatrióta szemlélettel – teljes támogatásunkkal biztosítsuk, elősegítsük ezeket a fejlesztéseket.

A bizottság tagjaiként felszólaltak még dr. Ailer Piroska, a Neumann János Egyetem rektora, valamint Dr. Nagy Zoltán, a Phoenix Mecano ügyvezető igazgatója. A program jelenleg 4 munkacsoporttal működik:

Munkaerő-biztosítás és képzés munkacsoport – Tarnai Dezső, AIPA Kft., munkaerő-piaci, foglalkoztatási szakértő
Vállalkozói környezet fejlesztése munkacsoport – Kurdi Viktor, Bácsvíz Zrt. ügyvezető-igazgató
Városi Infrastruktúra fejlesztése munkacsoport – Nagy Gábor, Kecskeméti Városfejlesztő Kft.
Városi Szolgáltatások fejlesztése munkacsoport – Ladics Mónika, KMJV Humámszolgáltatási Iroda, irodavezető

A felállásáról és jelenlegi működéséről, az eddig elvégzett feladatokról és a jövőbeli kitűzött célokról a munkacsoportok vezetői számoltak be előadásaik során a résztvevőknek. Az előadások végeztével Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere „A jövő azoké, akik látják a lehetőségeket” címmel egy kis kitekintőt tett a 2018-as év főbb céljaira és feladataira:

– Fókuszunk a foglalkoztatás területén visszafordul részben a fiatalok és az oktatási képzés irányában, hogy a felmerülő munkaerőigény pótlását ez úton is segítsük. Az önkormányzat azonban már nem fenntartóként, hanem együttműködési pontokon keresztül próbál megoldásokat találni. Ennek egyik mérföldköve az új kampusz, ami jövő őszre elkészül és tartalmi fejlesztések is zajlanak benne, mint például a logisztikai-mérnöki alapszak elindítása, ami kifejezetten a vállalkozói környezetből érkező igény volt. Jelenleg is közel negyven óvoda- és bölcsődefejlesztés zajlik a városban, elindult továbbá egy tehetséggondozó program, amelynek keretében az önkormányzat komoly támogatást nyújt az országos vagy nemzetközi versenyeken első három helyezést eléri diákoknak. Megújul a Tudomány és Technika Háza, beindul a bérlakás-program és a jelenleg futó közel 250 projektből számtalan megvalósul még.

Dr. Vitályos Eszter, európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár a program zárásaként ismertette a 2014-2020-as európai uniós fejlesztési időszakban zajló projektek előrehaladását, melyből kiderült, hogy mintegy 185 ezer támogatási kérelem érkezett be és forrásfelhasználások terén országosan és regionálisan is az élen állunk. Kitekintést tett a V4-es országok számadataira és összevetette ezzel a hazai mutatókat, majd néhány mondatban vázolta az 2020 utáni időszak várható gazdasági jövőképét:

– Sokan tartanak attól, hogy teljesen más rendszer lesz 2020 után, kisebb támogatási összegekkel és más fókuszokkal – mondta az államtitkár asszony. – Mi abban bízunk, és azt látjuk egyelőre, hogy a kohéziós politikára szükség van a következő időszakba is. Nem fog jelentősen csökkeni az uniós források aránya, inkább abban lesznek különbségek, hogy ki mire fordítja és milyen irányítási rendszerek lesznek.

A Kecskeméti Regionális Gazdasági Fórum második ülése egy ebéd melletti kötetlen beszélgetéssel zárult.”

Forrás:
Ma tartották a Kecskeméti Regionális Gazdasági Fórum második ülését; Gong Rádió; 2017. november 30.
Lásd még: Új gazdaság- és városfejlesztési megoldások; Garamvölgyi Balázs; Deloitte (Kecskemét 4.0) (PDF)