gazdaságközigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

A Kormány 1957/2017. (XII. 15.) Korm. határozata az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2018. január 1-jét követő üzemeltetésének, üzemeltetés támogatásának és fejlesztésének beszerzéséhez szükséges források biztosításáról

Szerző: 2017. december 17.No Comments

„A Kormány az  Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2017. évi üzemeltetésével kapcsolatos feladatokról szóló
1437/2017. (VI. 30.) Korm. határozat végrehajtása érdekében
1. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az  Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a  továbbiakban: EKÁER) üzemeltetésének, üzemeltetés támogatásának és fejlesztésének 2018. évi finanszírozásához szükséges bruttó 1 743 899 600 forint forrás biztosításáról a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal cím javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2018. április 30.

2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  2019–2022. évi központi költségvetésről szóló törvények tervezése során gondoskodjon az  EKÁER 2019–2022. évi üzemeltetéséhez, üzemeltetés támogatásához és fejlesztése beszerzéséhez szükséges forrás biztosításáról az alábbi ütemezés szerint:
a) 2019. évre 2 668 894 580 forint,
b) 2020. évre 2 789 639 309 forint,
c) 2021. évre 2 604 683 512 forint,
d) 2022. június 30-ig tartó időszakra 1 361 108 844 forint;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: az adott évi központi költségvetésről szóló törvények tervezése során

3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4b)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője számára, hogy az  EKÁER informatikai környezet üzemeltetéstámogatásának biztosítása érdekében a  2018–2022. évek kiadási előirányzata terhére legfeljebb 9 064 789 721 forint összegben kötelezettséget vállaljon…”

Forrás:
A Kormány 1957/2017. (XII. 15.) Korm. határozata az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2018. január 1-jét követő üzemeltetésének, üzemeltetés támogatásának és fejlesztésének beszerzéséhez szükséges források biztosításáról; Magyar Közlöny; 2017. évi 212. szám; 2017. december 15.; 33939. oldal (PDF)