jogkörnyezetvédelemközigazgatás: magyarszakirodalomtársadalomterületfejlesztés

A helyi környezetpolitika elméleti és gyakorlati megközelítései – konferencia

Szerző: 2018. január 7.One Comment

„A DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR valamint a TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE közös konferenciája
2018. január 30. (kedd) 10:00-16:40 óra
Hotel Benczúr (1068 Budapest, Benczúr u. 35.)

A rendezvény tervezett programja
Regisztráció: 9:00 – 10:00
10:00 – 10:10 Megnyitó
10:10 –12:10 I. Rész

 • Prof. Dr. Bándi Gyula (AJBH, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes): Települési környezetvédelem a szószóló szemével
 • Dr. Gyergyák FerencC (TÖOSZ, főtitkár): A TÖOSZ környezetpolitikai tevékenysége
 • Dr. Antal László (MTA TK, tudományos főmunkatárs): A Klímabarát Települések eddigi eredményei
 • Dr. Pump Judit (PPKE JÁK, címzetes egyetemi docens): Gazda nélkül gazdálkodni hogyan lehet? A települési vízgazdálkodás kérdései
 • Dr. Szamek Gabriella (AJBH, jogi főreferens): Hulladékgazdálkodás és önkormányzatok
 • Dr. Agócs Ilona (AJBH, jogi főreferens): A településképi szabályozásból eredő önkormányzati feladatok és azok alapjogi vetületei
 • Némedi Erika (AJBH, jogi referens): Széleskörű társadalmi bevonás és nyilvánosság biztosítása a településképi kézikönyv és az önkormányzati rendelet készítése során – avagy érdemi-e a partnerségi egyeztetés?

12:10–12:30 Vita

12:30–13:30 Ebédszünet

13:30 – 15:00 II. Rész

 • Dr. Pánovics Attila (PTE ÁJK, egyetemi adjunktus): A közösségvezérelt helyi fejlesztések szerepe és hazai lehetőségei a környezetpolitikában
 • Dr. Mezei Cecília (MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, tudományos munkatárs) – Dr. Varjú Viktor (MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, tudományos főmunkatárs): Erőforrásalapú fenntartható önkormányzati fejlesztések lehetősége/modellezhetősége
 • Prof. Dr. Fodor László (DE ÁJK, egyetemi tanár): Települési környezetpolitika komplex megközelítésben
 • Prof. Dr. Fónai Mihály (DE ÁJK, egyetemi tanár): A településméret és típus hatása a helyi környezeti politikára
 • Dr. Bányai Orsolya (DE ÁJK, egyetemi adjunktus): A helyi önkormányzatok környezetvédelmi szabályozása – elmélet és gyakorlat kettőssége
 • Dr. Barta Attila (DE ÁJK, egyetemi adjunktus) – Dr. Gyüre Annamária Csilla (DE ÁJK, tudományos segédmunkatárs): A helyi környezetvédelem kihívásai két település példáján keresztül. Dorog és Biharkeresztes, hasonlóságok és különbségek

15:00–15:15 Kávészünet

15:15– 16:15 III. Rész

 • Dr. Pénzes Ferenc (DE ÁJK, egyetemi adjunktus): Helyi szintű döntéshozatal és helyi szintű politikák kialakítása
 • Dr. Csűrüs Gabriella (DE ÁJK, egyetemi adjunktus): Az okos város koncepciójának egyes közpénzügyi és környezetvédelmi kérdései
 • Dr. Molnár Judit (DE ÁJK, egyetemi adjunktus): Tervek és stratégiák a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben
 • Dr. Gyurkó Brigitta (DE ÁJK, PhD-hallgató): A hulladékgazdálkodás egyes jogi kérdései a Cívis városban

16:15–16:30 Vita

16:30 –16:40 A konferencia zárása

Konferenciára várt résztvevők száma: max. 100 fő a jelentkezések sorrendjében.
Amennyiben rendezvényünk felkeltette érdeklődését és a hallgatóság soraiban részt kíván venni, kérjük, hogy ezen szándékát a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és annak a toth@toosz.hu címre csatolt pdf fájlban történő megküldésével e-mailben jelezze.

A részvételi díj összege: 14.000.- Ft / fő.
Fontos! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karról, illetve a TÖOSZ-tag önkormányzatoktól jelentkezők 10 % kedvezményt kapnak a részvételi díjból.
A jelentkezési határidő: 2018. január 22. (hétfő) 12:00 óra…”

Forrás:
A helyi környezetpolitika elméleti és gyakorlati megközelítései; Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ); 2018. január (PDF) [további információ és jelentkezési lap]