Skip to main content
gazdaságinformatikaközigazgatás: külföldöntechnikatudomány

Az Európai Bizottság 1 milliárd eurót kíván beruházni világszínvonalú európai szuperszámítógépekbe

Szerző: 2018. január 15.No Comments

„Az Európai Bizottság ma ismertette arra vonatkozó tervét, hogy a tagállamokkal közösen egy világszínvonalú európai szuperszámítógép-infrastruktúra kiépítésébe fog beruházni.

A szuperszámítógépekre az egyre bővülő adatmennyiség feldolgozásához, valamint a társadalom számára több olyan területen előnyökkel járó szolgáltatások biztosításához van szükség, mint például az egészségügyi ellátás, a megújuló energiák, a gépjárműbiztonság vagy a kiberbiztonság.

A mai lépés döntő fontosságú az EU versenyképessége és az adatgazdaságban való függetlensége szempontjából. Az európai tudósok és ipari ágazatok napjainkban egyre növekvő mértékben az EU-n kívül dolgozzák fel adataikat, mivel az EU-ban rendelkezésre álló számítógépes adatelőállítási idő nem elégíti ki a szükségleteiket. A függetlenség ebből eredő hiánya kockázatot jelent a privát szférát, az adatvédelmet, az üzleti és kereskedelmi titkokat, valamint az adatok feletti rendelkezési jogot, különösen az érzékeny alkalmazásokat illetően.

Egy új jogi és finanszírozási struktúrára – az EuroHPC közös vállalkozás – ezért egy világszínvonalú, nagyteljesítményű számítástechnikai (HPC) infrastruktúrát kíván felállítani, kiépíteni és megvalósítani egész Európára kiterjedően. A struktúra támogatni fog ezenfelül egy, a technológiák és az informatikai eszközök (hardverek), valamint a szuperszámítógépeken futtatni kívánt alkalmazások (szoftverek) kifejlesztésére irányuló kutatási és innovációs programot.

Az EU a jelenlegi többéves pénzügyi keretből mintegy 486 millió euróval támogatja az EuroHPC megvalósítását, amelyhez a tagállamoktól és a társult országoktól hasonló mértékű hozzájárulás várható. 2020-ig összesen mintegy 1 milliárd eurós közbefektetésre lehet számítani; ehhez járulnak majd a kezdeményezés magánszektorbeli tagjainak természetbeni hozzájárulásai is.

Andrus Ansip, az Európai Bizottság digitális egységes piacért felelős alelnöke a következőket mondta: „A szuperszámítógépek a digitális gazdaság motorjai. A verseny igen nagy, és az Uniónak még be kell hoznia elmaradását: a szuperszámítógépek ranglistáján nem szerepelünk még az első tíz között. Az EuroHPC vállalkozással az európai kutatóknak és vállalkozásoknak világszinten élenjáró szuperszámítógépes kapacitást kívánunk biztosítani 2020-ig, hogy fejlődést tudjanak elérni olyan technológiák terén, mint a mesterséges intelligencia, és ki tudjanak építeni mindennapos jövőbeli alkalmazásokat az egészség, biztonság és a mérnöki tudományok területén.”

Mariya Gabriel, a digitális gazdaságért és társadalomért felelős biztos a következőket tette hozzá: „A szuperszámítógépek már jelenleg is kulcsszerepet játszanak a legfontosabb fejlesztéseknél és innovációknál számos, az európai polgárok mindennapi életét közvetlenül érintő területen. Hozzájárulnak a személyre szabott gyógyászat kifejlesztéséhez, az energiatakarékossághoz és az éghajlatváltozás elleni küzdelem hatékonyabbá tételéhez. Egy jobb európai szuperszámítógépes infrastruktúra kiterjedt munkahelyteremtési lehetőségeket kínál, valamint döntő tényező az ipar digitalizálása és az európai gazdaság versenyképességének növelése szempontjából.”

A szuperszámítógépek előnyei
A nagy teljesítményű számítástechnika (HPC) a legfontosabb tudományos és társadalmi kihívások – mint például a betegségek korai felismerése és kezelése, illetve a személyre szabott és precíziós gyógyászaton alapuló új terápiák kifejlesztése – megértésének és megválaszolásának kiemelten fontos eszköze. A HPC-t kiváltképpen súlyos természeti katasztrófák megelőzésére és kezelésére is használják, különösen a hurrikánok útjának előrejelzésére vagy földrengés-szimulációkra.

Az EuroHPC-infrastruktúra által az európai ipar, és különösen a kis- és középvállalkozások (kkv-k) jobban hozzáférhetnek a szuperszámítógépekhez, ami segíteni fogja őket innovatív termékek kifejlesztésében. A nagyteljesítményű számítástechnika használata egyre jelentősebb hatást gyakorol az iparágakra és a vállalkozásokra azáltal, hogy jelentősen lecsökkenti a terméktervezési és -előállítási ciklusokat, felgyorsítja az új anyagok tervezését, minimálisra csökkenti a költségeket, növeli az erőforrás-hatékonyságot, továbbá lerövidíti és optimalizálja a döntéshozatali eljárásokat. Például a gépjárműgyártás ciklusai a szuperszámítógépeknek köszönhetően 60 hónapról 24 hónapra rövidülhetnek.

A nagy teljesítményű számítástechnika a nemzetbiztonság és a honvédelem szempontjából is alapvető fontosságú, amennyiben segíti az összetett titkosítási technológiák kifejlesztését, a kibertámadások nyomon követését és az azokra való reagálást, valamint a hatékony kriminalisztikai vagy nukleáris szimulációk kifejlesztését.

A kutatás és az innováció találkozása az infrastruktúrával
A mai kezdeményezés megteremti a közös beruházások lehetőségét a vezető európai szuperszámítógépek és a nagy adathalmazok infrastruktúrájának létrehozása terén. Az EuroHPC közös vállalkozás célja, hogy 2022–2023-ra (száz milliárd millió vagy 1017 másodpercenkénti számítást végző), pre-exa nagyságrendű teljesítményt nyújtó rendszereket szerezzen be, valamint támogassa uniós technológián alapuló, (egy milliárd millió vagy 1018 másodpercenkénti számítást végző) exa nagyságrendű teljesítményt nyújtó rendszerek kifejlesztését.

A közös vállalkozás a következőket foglalja magában:

  • két világszínvonalú pre-exa nagyságrendű teljesítményt nyújtó szuperszámítógép és legalább két közepes teljesítményű (másodpercenként körülbelül 1016 számítás elvégezésére képes) szuperszámítógép beszerzése és működtetése, valamint 2020-tól hozzáférés biztosítása ezen gépekhez a köz- és magánszektorbeli felhasználók széles köre számára.
  • A nagyteljesítményű számítástechnikára irányuló kutatási és innovációs program: célja az európai szuperszámítógépes technológia fejlesztésének támogatása, ideértve az alacsony energiafelvételű európai mikroprocesszor-technológia első generációját, valamint az exa nagyságrendű teljesítményre képes európai gépek tervezésében való részvételt, továbbá az alkalmazások bővítését, a készségek fejlesztését és a nagyteljesítményű számítástechnika szélesebb körű használatát.

Az EuroHPC közös vállalkozás 2019–2026-ig fog működni. A tervezett infrastruktúra a tagok közös tulajdonát fogja képezni és azok a működtetésében is közösen fognak részt venni; tagjai első körben az EuroHPC-nyilatkozatot aláíró országok (lásd alább), valamint tudományos és ágazati magánszereplők. Az együttműködéshez további tagok bármikor csatlakozhatnak, megfelelő pénzügyi hozzájárulás függvényében.

Háttér-információk
A Bizottság az együttműködés által érintett területen 2012 óta ösztönöz kezdeményezéseket, többek között a következőket:

  • az Európa iparának digitalizálására vonatkozó stratégia keretében 2016. április 19-én indított Európai számításifelhő-kezdeményezés, amely egy világszínvonalú HPC-, adat- és hálózati infrastruktúrára támaszkodó, nagy adathalmazokból álló vezető európai ökoszisztéma kiépítésére összpontosít
  • a 2017. március 23-án, hét tagállam – Franciaország, Németország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Portugália és Spanyolország – részvételével Rómában megrendezett digitális napon aláírt EuroHPC-nyilatkozat, melyhez 2017 folyamán Belgium, Szlovénia, Bulgária, Svájc, Görögország és Horvátország is csatlakozott. Ezek az országok megállapodtak abban, hogy egy páneurópai integrált, exa nagyságrendű teljesítményt nyújtó szuperszámítógépes infrastruktúrát építenek ki; a többi tagállamot és társult országot pedig ösztönzik az EuroHPC-nyilatkozat aláírására.

További információk
Kérdések és válaszok
Tájékoztató a HPC használatát illusztráló példákkal és egyéb releváns dokumentumokkal

Forrás:
A Bizottság 1 milliárd eurót kíván beruházni világszínvonalú európai szuperszámítógépekbe; Európai Bizottság; IP/18/64; 2018. január 11.