gazdaságközigazgatás: magyarközigazgatási informatika

Tájékoztatás a NAV szakembereitől az ELLUGY (adatlap elektronikus ügyintézéshez ellenőrzési eljárás során) nyomtatványról

Szerző: 2018. január 28.No Comments

„Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény illetve az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 29.) Korm. rendelet alapvető célul tűzte ki az elektronikus ügyintézés széles körű elterjesztését, a lakosság számára korszerűbb és hatékonyabb közszolgáltatások nyújtása, valamint az eljárások gyorsítása és az adminisztratív terhek csökkentése érdekében.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) elektronikusan intézhető ügyek köre folyamatosan bővült, 2018-tól megvalósul a kétirányú elektronikus kapcsolattartás az ellenőrzési tevékenység tekintetében.

A NAV oldaláról az elektronikus kommunikáció részben már eddig is biztosított volt, az adózó tárhelyére kihelyezett ellenőrzési iratok körét a NAV fokozatosan tovább bővíti.

A 2018-as évben a legjelentősebb változás az elektronikus ügyintézésben, hogy az adózók meghatározott körének az ellenőrzési eljárással összefüggően elektronikusan kell intézni ügyeiket, benyújtani ügyeikkel kapcsolatos iratot, nyilatkozatot.

Az elektronikus iratok fogadásának biztosítására új, ellenőrzés specifikus nyomtatvány került kialakításra az ÁNYK felületen ELLUGY Adatlap elektronikus ügyintézéshez ellenőrzési eljárás során (a továbbiakban: ELLUGY) néven.

Az ELLUGY nyomtatvány célja, hogy az adózó az ellenőrzési eljárás során az elektronikus ügyintézéshez szükséges nyilatkozatokat, eljárási cselekményeket és egyéb kötelezettségeket a postai út vagy személyes megjelenés mellőzésével, elektronikus úton tudja teljesíteni a NAV felé.

A nyomtatvány segítségével az adózó elektronikus úton küldheti be az eljárás során benyújtandó dokumentumokat (pl.: meghatalmazást, nyilatkozatot, iratanyagot, észrevételt, stb.).

Az ELLUGY adatlap Főlapból és Tartalom lapból áll. A nyomtatvány Főlapján kell szerepeltetni az ellenőrzött adózóra, illetve az ellenőrzési ügyre vonatkozó főbb adatokat, valamint ki kell választani a beküldeni kívánt irat típusát (a választható irattípusok a következők: meghatalmazás, nyilatkozat, iratpótlás, észrevétel, kifogás, kérelem, egyéb), továbbá azt, hogy az adatlaphoz kerül-e feltöltésre melléklet.

A jogorvoslattal (pl: fellebbezés) kapcsolatos beadványok az Általános Célú Kérelem Űrlap (ún. e-Papír) útján nyújthatóak be. Az e-papír szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató az alábbi weblapon érhető el: https://epapir.gov.hu/-. A NAV bírósági úton támadható döntéseivel, intézkedéseivel szembeni keresetek benyújtására a NAVKPER2 űrlap alkalmazandó.

Egy ELLUGY nyomtatványhoz 1 db melléklet csatolható, mely lehet több dokumentumot tartalmazó összecsomagolt állomány (.zip fájl) is. A csatolmány mérete nem haladhatja meg az 50 Mbyte-ot.

Az adatlap Tartalom lapján fejthető ki a beadvány szöveges tartalma.

A nyomtatvány benyújtásának módja, illetve a benyújtásra jogosultak köre a NAV honlapján elérhető ELLUGY kitöltési útmutatóban kerül részletesen kifejtésre.”

Forrás:
Tájékoztatás az ELLUGY (adatlap elektronikus ügyintézéshez ellenőrzési eljárás során) nyomtatványról; Nemzeti Adó- és Vámhivatal; 2018. január 16.
Lásd még: Tájékoztatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal előtti elektronikus ügyintézés általános szabályairól; Nemzeti Adó- és Vámhivatal; 2018. január 11. (PDF)
ELLUGY Adatlap elektronikus ügyintézéshez ellenőrzési eljárás során; Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Nyomtatványkitöltő programok II./Adatbejelentők, adatmódosítók; 2018. január 23.