gazdaságszakirodalom

A projektfinanszírozás kockázata – nemzetközi és hazai tapasztalatok

Szerző: 2018. március 5.No Comments

„A projektfinanszírozás kockázatelemzése, ennek módszertana az elmúlt két évtizedben a volumenek ugrásszerű növekedésével párhuzamosan fejlődött. A tanulmány célja, hogy összefoglalja a projektek speciális kockázati szerkezetét, a kockázatelemzési megközelítéseket és piaci adatok alapján bemutassa a projektek kockázati jellemzőit és tanulságait. Nemzetközi empirikus elemzések, valamint a hazai, nyilvános, banki adatok feldolgozása alapján bemutatja és elemzi az elmúlt évek legfontosabb nemzetközi és magyar piaci tendenciáit, kockázati jellemzőit, csődstatisztikákat, megtérüléseket, a legfontosabb tanulságokat. Következtetésként szerepel, hogy a projektfinanszírozás számos fontos kockázati tulajdonságában eltér a normál vállalati hitelezéstől. Élesen elkülönül a kivitelezés és a működési szakasz kockázata, amelyet a kockázati modellek nem emelnek ki. A magyar adatok igazodnak a nemzetközi tapasztalatokhoz és alátámasztják a projektfinanszírozás nagyobb kockázatát. A default-statisztikák a normál vállalati hitelekhez képest sokkal kedvezőtlenebb képet nyújtanak, amely a teljes magyar bankrendszer átlagos csődstatisztikáit is súlyosan lerontotta.”

Forrás:
A projektfinanszírozás kockázata – nemzetközi és hazai tapasztalatok; Walter György; Pénzügyi Szemle; 2017/4.; 549-567. oldalak. (PDF)