szakirodalom

A Jó Állam: Hatékony Haderő: A Ludovika Kutatócsoport összesített kutatási jelentése – 1. rész

Szerző: 2018. március 11.No Comments

„A kutatócsoport kvalitatív módszerrel, a vonatkozó nemzetközi elméletekből kiindulva, hangsúlyt a hatékony haderőre helyezve, a hadelmélet és hadviselés terén bekövetkezett változásokat maximálisan figyelembe véve folytatott kutatótevékenységet. Kiemelt figyelmet fordított a civil-katonai együttműködés, a fegyveres erők, valamint a rendvédelmi szervek, és nemzetbiztonsági szolgálatok együttes tevékenysége vizsgálatára. A kutatócsoport tevékenysége egyértelművé tette, hogy a modern hadelméletnek a nem katonai tényezőkkel és szereplőkkel is számolni kell és bizonyította, hogy ez közelebb viszi a hagyományos értelemben vett hadelméletet, hadművészetet és hadviselést a közös civil-katonai kutatásokhoz.”

Forrás:
A Jó Állam: Hatékony Haderő: A Ludovika Kutatócsoport összesített kutatási jelentése – 1. rész; Jobbágy Zoltán, Porkoláb Imre, Bakos Csaba Attila, Komjáthy Lajos, Mezõ András, Czeglédi Mihály, Farkas Sándor, Sztankai Krisztián; Hadtudomány; ISSN 1215-4121; 28 (2018/1); 58-72. oldalak (PDF)