jogközigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

47/2018. (III. 19.) Korm. rendelet a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Szerző: 2018. március 25.No Comments

„…1. § (1) A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni az igazságügyért felelős miniszter által meghatározott jogszabályfordításokat. Az igazságügyért felelős miniszter gondoskodik a jogszabályfordítások előkészítéséről és rendszeres felülvizsgálatáról.”

(2) Az R. a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § Az önkormányzati rendelet kivételével a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni az 1989. október 23-án és azt követően kihirdetett valamennyi jogszabály kihirdetett szövegét.”

(3) Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Nemzeti Jogszabálytár szerkesztéséről, az önkormányzati rendelet kivételével a jogszabály és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzétételéről, valamint a 2. § (4) bekezdése szerinti jogszabályfordítások közzétételéről – a 9. § szerinti közszolgáltatási szerződéssel – az igazságügyért felelős miniszter gondoskodik.”…”

Forrás:
47/2018. (III. 19.) Korm. rendelet a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 47/2018. (III. 19.) Korm. rendelete a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról; Magyar Közlöny; 2018. évi 38. szám; 2018. március 19.; 1776. oldal (PDF)