közigazgatás: magyar

A Kormány 93/2018. (V. 4.) Korm. rendelete a központi államigazgatási szervek és más szervek átalakítása, valamint a vezető személyének változása esetén lefolytatandó átadás-átvételi eljárásról

Szerző: 2018. május 6.No Comments

„…1. Általános rendelkezések
(1) A miniszterelnök megbízatásának megszűnése esetén a miniszterelnök átadás-átvételi eljárást folytat le
a) a Kormány tekintetében a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter közreműködésével,
b) a kormánybizottságok tekintetében a kormánybizottság elnöki tisztségét betöltő miniszter útján.

(2) A miniszter
a) megbízatásának megszűnése esetén az általa vezetett minisztériumra vonatkozóan, illetve
b) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 34. § (4) bekezdése vagy 35. § (5) bekezdése alapján feladat- és hatáskörök tekintetében bekövetkező jogutódlás esetén más miniszter feladat- és hatáskörébe átkerülő feladatra vonatkozóan
átadás-átvételi eljárást folytat le.

(3) A miniszter gondoskodik az átadás-átvételi eljárás lefolytatásáról
a) az irányítása vagy felügyelete alatt álló központi államigazgatási szerv, központi költségvetési szerv vezetője és
b) – ha a miniszter gazdasági társaság felett tulajdonosi jogot, illetve alapítvány tekintetében alapítói jogot gyakorol – a gazdasági társaság vezetője, illetve az alapítvány kezelő szerve elnöke megbízatásának megszűnése esetén…”

Forrás:
A Kormány 93/2018. (V. 4.) Korm. rendelete a központi államigazgatási szervek és más szervek átalakítása, valamint a vezető személyének változása esetén lefolytatandó átadás-átvételi eljárásról; Magyar Közlöny; 2018. évi 60. szám; 2018. május 4.; 3272-3286. oldalak (PDF)