Skip to main content
gazdasághírközlésinformatikaInternetjogközigazgatás: külföldönmédiapolitikatörvények, határozatok

Az Európai Bizottság az unió egységes digitális piacának megvalósításáról

Szerző: 2018. május 20.No Comments

„Tíz nappal az általános adatvédelmi rendelet hatálybalépése előtt az Európai Bizottság a mai napon egy olyan konkrét intézkedéseket tartalmazó csomagot terjeszt elő, amelyek végrehajtásával az európai vezetők biztosíthatják a polgárok magánéletének védelmét és 2018 végéig megvalósíthatják az EU digitális egységes piacát.

A ma előterjesztett közlemény képezi a Bizottság hozzájárulását az uniós vezetők holnap Szófiában tartandó nem hivatalos üléséhez.

A Bizottság úgy véli, valamennyi tagállam közös érdeke, hogy a digitális transzformációt az európai megközelítést követve hajtsák végre, amely a digitális innovációba való beruházást szigorú adatvédelmi szabályokkal köti össze. Ez lehetővé teszi, hogy az EU hatékonyan kezelje az egyre inkább adat alapú világgazdaság jelentette kiívásokat.

Andrus Ansip, a digitális egységes piacért felelős alelnök kijelentette: „Az adatok gazdaságunk és társadalmaink középpontjában állnak. Biztosítanunk kell, hogy szabadon áramolhassanak, valamint biztonságosak és védettek legyenek. Az Európai Bizottság előterjesztette a digitális egységes piacra irányuló valamennyi javaslatot; immár az uniós vezetők kezében van a digitális lehetőségek kiaknázásának kulcsa. Ehhez az új szabályozási környezethez jelentős beruházásoknak kell társulniuk többek között a kiberbiztonság, az 5G, a mesterséges intelligencia és a nagy teljesítményű számítástechnika területén.”

Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos hozzátette: „A Facebook–Cambridge Analytica ügyben a közelmúltban napvilágra került tények újfent igazolják, hogy az EU jól döntött, amikor szigorú adatvédelmi szabályokat vezetett be. A közvélemény manipulálásának céljával végzett adatgyűjtés elfogadhatatlan. Büszkék vagyunk arra, hogy mi állapítottuk meg a személyes adatok védelmének új globális normáját. Ez alapvető fontosságú a fogyasztói bizalom biztosításához az egyre digitálisabbá váló gazdaságban és társadalomban.”

Marija Gabriel, a digitális gazdaságért és társadalomért felelős biztos így fogalmazott: „A bizalom kiépítéséhez és a vállalkozások online fejlesztéséhez elengedhetetlen, hogy megfelelő szabályozási kerettel rendelkezzünk. Az általános adatvédelmi rendelet mellett az elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet is biztosítja majd a polgáraink elektronikus kommunikációjának védelmét. Az uniós vezetőknek Szófiában egyedülálló alkalmuk nyílik arra, hogy döntő fontosságú ösztönzőket kínáljanak a digitalizációval kapcsolatos, még tárgyalás alatt álló kulcsfontosságú javaslatok számára.”

Három évvel a digitális egységes piaci stratégia elfogadása után komoly előrelépés könyvelhető el a digitális egységes piac terén: a Bizottság által 2015 májusa óta előterjesztett 29 javaslatból az Európai Parlament és a Tanács 12 jogalkotási javaslatot fogadott el. Már jelentős új jogszabályokat vezettek be, illetve fognak bevezetni napokon, heteken belül az adatvédelemre és kiberbiztonságra vonatkozóan, és sor került a barangolási díjak eltörlésére is. Most a tagállamokon a sor, hogy biztosítsák az elfogadott szabályok gyakorlati működését.

A személyes adatok védelmének megerősítése az EU-ban

Általános adatvédelmi rendelet: Az európaiak kétharmadát aggodalommal tölti el, hogy semmilyen ellenőrzéssel nem rendelkezik az interneten megadott információi felett, a polgárok fele pedig attól tart, hogy csalás áldozatává válik. A közelmúltbeli Facebook/Cambridge Analytica botrány tudatosította bennünk, hogy a nem megfelelően védett adatok adott esetben visszaélés tárgyát képezhetik.

Az általános adatvédelmi rendeletnek köszönhetően a polgárok személyei adatai ezentúl erősebb védelemben részesülhetnek az alábbiak révén:

  • javul annak az ellenőrzése, hogy a vállalkozások és közigazgatósági szervek hogyan kezelik a személyes adatokat, ideértve azt a követelményt, miszerint a felhasználónak egyértelműen hozzá kell járulnia a személyes adatai feldolgozásához;
  • átláthatóbbá válnak a vállalkozások adatvédelmi politikái;
  • az ártalmas adatvédelmi incidensekről haladéktalanul értesítést kell küldeni.

Következő lépések: A Bizottság felkéri az uniós vezetőket annak biztosítására, hogy nemzeti hatóságaik sürgősen bevezetik az új szabályok alkalmazásának előkészítéséhez szükséges összes hátralévő intézkedést valamennyi tagállamban.

Elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet: Az általános adatvédelmi rendelettel együtt a 2017 januárjában javasolt és jelenleg az Európai Parlamenten és a Tanácson belül tárgyalás alatt álló elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet is igen lényeges ahhoz, hogy ne sérüljön az európai polgárok online kommunikációjának bizalmas jellege. Az új szabályok a hagyományos távközlési szolgáltatókra és az online szolgáltatásokra – például az e-mailekre, az azonnali üzenetküldésre vagy az online beszédalapú szolgáltatásokra – egyaránt alkalmazandók lesznek. Ez azt jelenti, hogy a felhasználók hozzájárulása nélkül egyetlen szolgáltató sem férhet hozzá az általuk használt eszközökhöz.

Következő lépések: A Bizottság arra buzdítja a Tanácsot, hogy mielőbb alakítsa ki az elektronikus hírközlési adatvédelmi rendeletre vonatkozó tárgyalási álláspontját, hogy ezáltal a tárgyalások 2018 júniusáig megkezdődhessenek az Európai Parlamenttel, és 2018 végéig sor kerülhessen a rendelet elfogadására.

A jól működő digitális egységes piac megvalósításához szükséges lépések:
A digitális egységes piaci stratégia 2015. májusi bevezetése óta a Bizottság javaslatot terjesztett elő mind a 29 olyan kezdeményezésre vonatkozóan, amelyet a digitális egységes piac hatékony működése szempontjából lényegesnek talált. A polgárok máris élvezik ennek előnyeit: például a barangolási díjak eltörlésének köszönhetően megnégyszereződött az adatfelhasználás a más tagállamokba való utazások során. Mindent összevéve a digitális egységes piac évente 415 milliárd euróval járulhat hozzá gazdaságunkhoz, és több százezer munkahelyet teremtene.

A Bizottság felhívja az uniós vezetőket, hogy folytassanak vitát és nyújtsanak stratégiai iránymutatást különösen az alábbiak tekintetében:

  • A mesterséges intelligencia, az 5G hálózatok, a nagy teljesítményű számítástechnika kiterjesztéséhez szükséges állami és magánberuházások mozgósítása.
  • Annak biztosítása, hogy a társjogalkotók 2018 júniusáig elfogadják az európai adatgazdaság további fejlesztését szolgáló, a nem személyes adatok áramlásáról szóló rendeletet.
  • Ehhez hasonlóan az Elektronikus Hírközlési Kódex véglegesítése 2018 júniusáig, amelynek célja a nagy sebességű és kiváló minőségű hálózatokba való beruházások ösztönzése Unió-szerte.
  • A tagállamok támogatása abban, hogy felvértezzék az európai polgárokat azokkal a digitális készségekkel, amelyekre a jelen és a jövő digitális gazdaságában és társadalmában szükségük lesz.

Általánosabban, 2018 végéig a digitális egységes piacra vonatkozó összes folyamatban lévő javaslat elfogadása, az Európai Tanács 2017. októberi felhívásával összhangban. Ezek közé tartozik például az uniós szerzői jogi szabályok korszerűsítése, hogy ezáltal javuljon a szerzők online védelme, valamint az európaiak könnyebben hozzáférhessenek a művekhez a határokon keresztül.

Háttér-információk
Az EU már megszüntette a mobiltelefonos barangolási díjakat az Unió területén, és lehetővé tette az európai polgárok számára, hogy a filmekre, televíziós sorozatokra, videojátékokra, zenére, sportprogramokra vagy elektronikus könyvekre vonatkozó online előfizetéseiket Unió-szerte élvezzék.

2018. május 9-e óta a tagállamoknak alkalmazniuk kell a kiberbiztonságról szóló első uniós szintű jogszabályt – a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló irányelvet (kiberbiztonsági irányelv) –, amelyet az Unión belüli kiberbiztonság erősítését célzó átfogó intézkedéscsomag egészít majd ki. Ezek közé tartozik a tagállamokat a számítógépes támadások kezelésében segítő Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökségre és a digitális világ termékeinek és szolgáltatásainak biztonságos használatát garantáló új európai tanúsítási rendszerre irányuló javaslat. 2018 decemberétől az indokolatlan területi alapú korlátozásokkal szembeni új szabályoknak köszönhetően a fogyasztók immár nem ütköznek akadályba, amikor online termékeket vagy szolgáltatásokat vásárolnak az EU-n belül. A vállalkozásokat érintő előny pedig az lesz, hogy növekszik a jogbiztonság a határokon átnyúló működés tekintetében.

A Bizottság 2018 áprilisában elvégezte a digitális egységes piachoz kapcsolódó összes hátralévő intézkedést, nevezetesen előterjesztette a mesterséges intelligencia jövőjéről szóló európai megközelítést, az online félretájékoztatás elleni küzdelmet célzó intézkedéseket – köztük a félretájékoztatásról szóló uniós szintű gyakorlati kódexet –, valamint a tisztességes és átlátható feltételeket az online platformok gazdaságában, amelyek célja egy, az uniós vállalkozások számára innovációbarátabb környezet kialakítása.

Ezzel párhuzamosan 2015 decemberében elfogadták az általános adatvédelmi rendeletet, amely kétéves átmeneti időszakot biztosított a tagállamok és hatóságaik számára, hogy azok a rendelet 2018. május 25-i hatálybalépésekor teljes mértékben készen álljanak annak alkalmazására. Emellett a Bizottság 2018 januárjában iránymutatást tett közzé az új adatvédelmi szabályok Unió-szerte történő alkalmazásának megkönnyítése céljából.

További információk

Forrás:
Az európai vezetők szófiai találkozója: Egy mindenki javát szolgáló, elfogadott digitális egységes piac megvalósítása; Európai Bizottság; IP/18/3740; 2018. május 15.