Skip to main content
informatikaközigazgatás: magyarközigazgatási informatikaszakirodalom

Önkormányzatok kiberbiztonsági és online képességének vizsgálata, figyelemmel az emberi tényező fejlesztésének kérdéseire

Szerző: 2018. június 17.No Comments

„A dolgozatom, a kutatás fókuszpontjában a helyi önkormányzatok online megjelenési és kiberbiztonsági képességének a vizsgálata áll az emberi tényező jelenőségének fokozott figyelembevételével.
Képesek-e eleget tenni a nyilvánossággal kapcsolatos állampolgári elvárásoknak? Eleget tesznek-e az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásainak? Milyen fenyegetettséggel nézhetnek szembe? Tudatában vannak-e a fenyegetettség hatásainak? Rendelkeznek-e a szükséges eszközökkel, felkészült emberi erőforrással? Eleget tesznek-e az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló a 2013. évi L. törvény (Ibtv.) által elvárt előírásoknak? Rendelkeznek-e az információbiztonságot támogató szabályozással?
Tanulmányaim, elméleti kutatásaim és a gyakorlati tapasztalataim mind azt támasztják alá, hogy az emberi tényező szerepe meghatározó erőforrás a szervezetek életében, és ez különösen igaz az információs társadalomban, az információbiztonsági kérdésekben. Az ember–technika–környezet komplex rendszert alkot az információs társadalomban. Véleményem és tapasztalataim szerint a technológiai, szabályozási kérdések alapos figyelmet kapnak, ám az emberi tényező változási helyzetre való reagálásának figyelembe vétele, fejlesztése, kezelése nem kap kellő hangsúlyt, nincs megfelelően a rendszerbe illesztve. Szervezetfejlesztői munkám során rendszeresen igazolódott, hogy az emberi tényező fejlesztése csak komplexen, a rendszer elvárásaihoz illesztve valósítható meg. Nem elfeledkezve arról, hogy ez egy olyan folyamat, amelyben eddig soha nem tapasztalt szoros kapcsolat van az élethosszig tartó tanulás koncepciójának a való élethez. Kutatásomban arra keresem a választ, hogy kialakítható-e olyan tudatosítási, képzési és együttműködési rendszer, ami hozzásegíti az önkormányzatokat a velük szemben támasztott állampolgári és kiberbiztonsági elvárások teljesítéséhez. ”

Forrás:
Önkormányzatok kiberbiztonsági és online képességének vizsgálata, figyelemmel az emberi tényező fejlesztésének kérdéseire; Óbudai Egyetem, Biztonságtudományi Doktori Iskola; A doktori védés időpontja: 2018-VII-11 10:00, helye: Óbudai Egyetem – Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar – 1081 Budapest, Népszínház u. 8. fszt. 45. (PDF)