Skip to main content
informatikaközigazgatás: külföldöntechnika

Szuperszámítógépek: az Európai Tanács megállapodott a csúcstechnológiát alkalmazó infrastruktúra kialakításáról

Szerző: 2018. július 1.No Comments

„Tanács a mai napon a nagy teljesítményű számítógépes ökoszisztéma fellendítése érdekében megállapodott egy új európai közös vállalkozás létrehozásáról.

A közös vállalkozás az európai erőforrások összevonását fogja felügyelni a nagy adathalmazok feldolgozására alkalmas szuperszámítógépek létrehozása céljából, ami alapvető fontosságú a jelenlegi fő tudományos és társadalmi kihívások kezeléséhez.

„Szükségünk van nagy teljesítményű szuperszámítógépekre, ha jelentős hozzáadott értéket képviselő új piacokat akarunk létrehozni. Ezek a számítógépek jelentik a fejlett technológiák alapját, amelyek alapvető fontosságúak Európa versenyképessége és biztonsága szempontjából, továbbá ahhoz, hogy kezelni tudjuk az olyan főbb kihívásokat, mint az éghajlatváltozás előrejelzése vagy a fejlett orvosi modellezés. A mai határozat hozzájárul az Unió nagyívű digitális és innovációs menetrendjéhez, melynek célja, hogy nagy teljesítményű és világelső számítógépes ökoszisztémát hozzon létre Európa egészében. Ennek elengedhetetlen része, hogy a kutatók és az innovátorok rendelkezzenek a megfelelő készségekkel, és hozzáférjenek az új ismeretekhez és technológiákhoz.” Kraszimir Valcsev, Bulgária oktatási és tudományügyi minisztere

A nagy teljesítményű számítástechnika kulcsfontosságú az ipar digitalizálásához és az adatgazdasághoz. Számos gyakorlati alkalmazása az ipari és üzleti ágazatok széles skálája számára nyújt előnyöket, csakúgy mint a tudományos élet, a tudományos közösségek és az állami szektor számára.

Európa tudományos képességei, ipari versenyképessége és szuverenitása szempontjából fontos a világszínvonalú szuperszámítógépekhez és adatinfrastruktúrához való hozzáférés, hogy Európa választ tudjon adni mai világunk egyre összetettebb kihívásaira és problémáira.

A köz- és magánszféra partnersége
Az Európai Nagy Teljesítményű Számítástechnika Közös Vállalkozás („EuroHPC”) a köz- és magánszféra partnersége formájában jön létre, amely jogi, szerződéses és szervezeti keretet biztosít tagjai számára.

A közös vállalkozásban az EU, az uniós országok, a „Horizont 2020” programhoz társult harmadik országok és magánegyesületek vesznek részt.

A közös vállalkozásban emellett új tagok is részt vehetnek majd.

A közös vállalkozás 2026 végéig fog működni, luxembourgi székhellyel.

A projekt finanszírozása
Az EuroHPC közös vállalkozás finanszírozása több forrásból fog megvalósulni: az Unió általános költségvetéséből, a részt vevő uniós tagállamok és harmadik országok egyéni hozzájárulásaiból, valamint magánbefektetésekből.

Az EU 486 millió euró pénzügyi hozzájárulást nyújt majd az általános költségvetéséből: 386 millió eurót a „Horizont 2020” kutatási programból, 100 millió eurót pedig az „Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz” programból.

A következő lépések
A közös vállalkozás várhatóan legkésőbb 2019 elején megkezdi a működését annak érdekében, hogy az Unió 2020-ig exa előtti szintű és petaszintű infrastruktúrával rendelkezzen, 2022–2023 körül pedig ki lehessen fejleszteni az exaszintű kapacitás (amely másodpercenként legalább 1018 számítás elvégzését teszi lehetővé) eléréséhez szükséges technológiákat és alkalmazásokat.

A cél a meglévő és az új kiválósági központok hálózatba kapcsolása, valamint a hosszú távú szuperszámítógépes ökoszisztéma megteremtése Európában.

A technológia következő generációjának fejlesztési ciklusa jellemzően 4–5 évet vesz igénybe.

Háttér
A „nagy teljesítményű számítástechnika” kifejezés azokra a technológiákra és nagy teljesítményű (több százezer vagy több millió, egyetlen rendszerben összekapcsolt vagy egymás közvetlen közelében elhelyezett, párhuzamosan működő számítógépegységből álló) szuperszámítógépek használatára utal, amelyek olyan hatalmas mennyiségű számítást képesek nagyon gyorsan elvégezni, amilyenre az általános célú számítógépek nem képesek.

A Bizottság 2018. január 11-én javaslatot tett az EuroHPC közös vállalkozás létrehozásáról szóló, az EU-szerződés 187. és 188. cikkén alapuló rendeletre.
2017. március 23-án több tagállam aláírta az EuroHPC-nyilatkozat, melyben kötelezettséget vállalt arra, hogy az integrált szuperszámítógépes infrastruktúra következő generációjának kifejlesztésén fog munkálkodni.
Rendelettervezet az Európai Nagy Teljesítményű Számítástechnika Közös Vállalkozás létrehozásáról
EuroHPC-nyilatkozat, 2017. március 23.

Forrás:
Szuperszámítógépek: a Tanács megállapodott a csúcstechnológiát alkalmazó infrastruktúra kialakításáról; Európai Tanács; 2018. június 25.