Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

1311/2018. (VII. 10.) Korm. határozat a Kormányzati Adatközponttal és a Kormányzati Adattrezorral összefüggő egyes informatikai és infrastrukturális kérdésekről

Szerző: 2018. július 14.július 15th, 2018One Comment

„A Kormány

1. felhívja a belügyminisztert, hogy készítsen jelentést a Kormány részére az elektronikus ügyintézés folyamatos és permanens biztosításáról katasztrófahelyzetben, az állam működőképességének biztosításáról, az adatvagyon megőrzéséről és rendelkezésre állásáról szóló 1307/2017. (VI. 8.) Korm. határozatban biztosított 10 000 000 000 forint forrás 2018. szeptember 15-ig felhasznált részéről;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2018. szeptember 15.

2. felhívja a belügyminisztert, hogy a Kormányzati Adattrezor georedundáns működésének megteremtése érdekében a kiválasztott helyszínen alakítsa ki a szükséges építészeti, informatikai és infrastrukturális feltételeket, és a megtett lépésekről készítsen jelentést a Kormány részére;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: a jelentéstétel vonatkozásában 2018. november 30.

3. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Kormányzati Adatközpont georedundáns működésének megteremtése érdekében készítsen előterjesztést, amelyben megvizsgálja a Gödön felépítés alatt álló adatközpont igénybevételének lehetőségeit, befejezésének pénzügyi és egyéb feltételeit, valamint működési modelljét;
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2018. szeptember 15.

4. egyetért azzal, hogy a Kormányzati Adattrezor elsődleges objektumának üzembe helyezését el kell végezni, amelyre figyelemmel felhívja a honvédelmi minisztert, hogy a belügyminiszterrel egyetértésben a Kormány részére készítsen jelentést, és számoljon be az objektum építészeti kialakításának állásáról;
Felelős: honvédelmi miniszter
belügyminiszter
Határidő: a jelentéstétel vonatkozásában 2018. november 30.

5. felhívja a belügyminisztert, hogy a miniszterelnök kabinetfőnökének bevonásával készítsen előterjesztést a Kormány részére olyan jogszabályi környezet kialakítása érdekében, amely a Kormány alá rendelt szervek tekintetében biztosítja, hogy az e-közigazgatás, a kormányzati informatikai infrastruktúra, valamint a kibervédelem területén megvalósuló fejlesztések és beszerzések csak a belügyminiszter és a miniszterelnök kabinetfőnökének egyetértésével valósulhatnak meg.
Felelős: belügyminiszter
miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: 2018. augusztus 15.”

Forrás:
1311/2018. (VII. 10.) Korm. határozat a Kormányzati Adatközponttal és a Kormányzati Adattrezorral összefüggő egyes informatikai és infrastrukturális kérdésekről; Nemzeti Jogszabálytár; Hatályos: 2018.07.10 –
A Kormány 1311/2018. (VII. 10.) Korm. határozata a Kormányzati Adatközponttal és a Kormányzati Adattrezorral összefüggő egyes informatikai és infrastrukturális kérdésekről; Magyar Közlöny; 2018. évi 108. szám; 2018. július 10.; 26635-26636. oldalak (PDF)