gazdaságközigazgatás: magyartörvények, határozatok

3/2018. (VIII. 1.) NVTNM rendelet az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Szerző: 2018. augusztus 6.No Comments

„…1. § (1) Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul…”

Forrás:
3/2018. (VIII. 1.) NVTNM rendelet az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról; Nemzeti Jogszabálytár
A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 3/2018. (VIII. 1.) NVTNM rendelete az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról; Magyar Közlöny; 2018. évi 124. szám; 2018. augusztus 1.; 29108-29110. oldalak (PDF)