Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

156/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Szerző: 2018. szeptember 8.szeptember 10th, 2018No Comments

„A Kormány a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

1. melléklet a 156/2018. (IX. 3.) Korm. rendelethez

A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet Melléklete a következő 33. sorral egészül ki:
A nyilvántartás megnevezése:
A Nemzeti Választási Iroda adatkezelésében lévő, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 76. § (3) bekezdésében meghatározott választási nyilvántartásokat kezelő informatikai rendszer
Adatfeldolgozó:
IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozás köre:
elektronikus adatfeldolgozás
Az adatfeldolgozó igénybevételének jellege:
az adatkezelő döntésétől függő”

Forrás:
156/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 156/2018. (IX. 3.) Korm. rendelete a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról; Magyar Közlöny 2018. évi 133. szám 2018. szeptember 29554-29555. oldalak (PDF)