Skip to main content
gazdaságközigazgatás: magyartechnikatörvények, határozatoktudomány

A Kormány 1481/2018. (X. 4.) Korm. határozata a kutatási, fejlesztési és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításáról

Szerző: 2018. október 7.One Comment

„A Kormány
1. egyetért a hazai kutatási, fejlesztési és innovációs (a továbbiakban: KFI) intézményrendszer átalakításának szükségességével Magyarország versenyképességének növelése érdekében;

2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy készítsen részletes előterjesztést a hazai KFI rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításáról; Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2019. január 31.

3. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy egyeztessen a Magyar Tudományos Akadémia elnökével az akadémiai kutatóhálózat struktúrájának áttekintéséről és átalakításáról;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2018. december 1.

4. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az érintett miniszterek bevonásával vizsgálja meg a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó kutatóintézetek működését;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter érintett miniszterek
Határidő: 2018. december 1.

5. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy készítse elő a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács létrehozásához szükséges jogszabály-módosításokat;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2018. december 1.

6. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy tegyen javaslatot a Kormány számára egy állami fenntartású alkalmazott kutatóintézet-hálózat létrehozására;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2018. december 1.

7. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a pénzügyminiszterrel együttműködve alakítsa ki a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alaptól elkülönülten működő Kutatási Alap létrehozásához szükséges feltételrendszert;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter pénzügyminiszter
Határidő: 2018. december 1.

8. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a pénzügyminiszterrel együttműködve készítsen javaslatot a hazai KFI rendszer fenntartható és versenyképes működéséhez szükséges pénzügyi feltételrendszer kialakítására;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter pénzügyminiszter
Határidő: 2018. december 31.

9. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy készítsen elő egy új KFI stratégiát;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2019. március 31.

10. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy vizsgálja meg a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala beolvadásának lehetőségét a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalba (a továbbiakban: Hivatal), és a vizsgálat eredményétől függően tegyen javaslatot a Hivatal új működési rendjére.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter Határidő: 2018. december 1.”

Forrás:
1481/2018. (X. 4.) Korm. határozat a kutatási, fejlesztési és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításáról; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 1481/2018. (X. 4.) Korm. határozata a kutatási, fejlesztési és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításáról; Magyar Közlöny; 2018. évi 152. szám; 2018. október 4.; 30391. oldal (PDF)