gazdaságközigazgatás: magyarterületfejlesztéstörvények, határozatok

197/2018. (X. 24.) Korm. rendelet a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságról

Szerző: 2018. október 27.No Comments

„…3. A Társaság feladatai és működése

5. § (1) A Társaság feladata a területi irodák rendszerének fejlesztése és – a nemzetközi programok kivételével – a területi alapú tervezés koordinációjának támogatása.

(2) A Társaság

a) részt vesz az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásával összefüggő feladatok ellátásában,

b) segíti a támogatást igénylőket és a kedvezményezetteket, közreműködik kapacitásuk fejlesztésében,

c) rendszeresen tájékoztatja a fejlesztéspolitikai intézményrendszer résztvevőit és a közszféraszervezeteket a források felhasználásával kapcsolatos és egyéb európai uniós ügyekről,

d) ellátja az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendeletben a projektfelügyelő részére meghatározott feladatokat.

6. § (1) A Társaság ellátja

a) a Közreműködő Szervezet és a Testvértelepülés és Partnerség Pályázati Alap Támogatásközvetítő Szervezet feladatait a Svájci–Magyar Együttműködési Program tekintetében,

b) a Végrehajtó Ügynökség feladatait az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2004–2009 tekintetében,

c) a Végrehajtó Szervezet feladatait az európai uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás tekintetében,

d) az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben rögzített, a programok zárásához és utánkövetéséhez kötődő feladatokat,

e) a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről szóló kormányrendeletben rögzített, a programok zárásához és utánkövetéséhez kötődő feladatokat,

f) a közös technikai titkárság működtetésének feladatait a 2007–2013 közötti Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program vonatkozásában,

g) a 2014–2020 közötti határokon átnyúló együttműködési programok tekintetében

ga) a közös titkárságok, illetve a közös technikai titkárság működtetésének feladatait,

gb) az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2013. december 17-i 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (4) bekezdése,

gc) az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló 231/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásának egyedi szabályairól szóló, 2014. május 2-i 447/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 37. cikk (1) bekezdése, valamint

gd) az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló 232/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján finanszírozott, határokon átnyúló együttműködési programok végrehajtására vonatkozó egyedi rendelkezések megállapításáról szóló, 2014. augusztus 18-i 897/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 20. cikk (6) bekezdés b) pontja, továbbá 32. cikk (1) és (2) bekezdése

szerinti feladatokat,

h) a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtási intézményrendszeréről szóló 238/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet

ha) szerinti információs pont és regionális koordinátori feladatokat,

hb) 8. § f) pontja szerinti közös titkárság magyar tagjának feladatait,

hc) 9. §-a szerinti közreműködő feladatokat,

i) az európai szomszédsági és partnerségi támogatási eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet keretében finanszírozott, határokon átnyúló együttműködési programok végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2007. augusztus 9-i 951/2007/EK bizottsági rendelet 39. cikke szerinti feladatokat,

j) a 2014–2020 közötti transznacionális és egyes interregionális együttműködési programok tekintetében, a 2014–2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerint

ja) az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2013. december 17-i 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (4) bekezdése szerinti feladatot, valamint

jb) a szabálytalanságkezelést.

(2) A Társaság részt vehet az egyes határ menti gazdaságfejlesztési programok megvalósításában, ennek keretében a külgazdasági ügyekért felelős miniszter a Társaságot a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet terhére a felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia keretében nyújtandó költségvetési támogatásokkal kapcsolatos lebonyolítási feladatok ellátásával megbízhatja.

7. § (1) A Társaság a 3. § szerinti irodái útján részt vesz az egyes komplex nemzeti térségfejlesztési programokkal kapcsolatos feladatok ellátásában, koordinációjában.

(2) A Társaság elláthatja az egyes nemzeti támogatási programokkal kapcsolatosan a pályázók és kedvezményezettek helyben támogatását a források felhasználásának elősegítése érdekében…”

Forrás:
197/2018. (X. 24.) Korm. rendelet a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságról; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 197/2018. (X. 24.) Korm. rendelete a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságról; Magyar Közlöny; 2018. évi 164. szám; 2018. október 24.; 30834-30836. oldalak (PDF)