„…Általános indokolás
A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (a továbbiakban: NHIT) a Kormány informatikai és hírközlési ügyekben véleményező, tanácsadó szerve. Az NHIT új, kibővített szerepet kap: feladata egyebek mellett a kormányzati hírközlési és informatikai beruházások véleményezése lesz. Az NHIT elnökét, alelnökét és tagjait a miniszterelnök nevezi ki, működésére a részletszabályokat a kormány rendeletben állapítja meg a jövőben…”

Forrás:
T/3632 A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról; Országgyűlés; 2018. november 20.