Skip to main content
egészségügyközigazgatás: magyarszakirodalom

Egészségügyi statisztikai évkönyv, 2017

Szerző: 2019. január 13.No Comments

„Az évente megjelenő kiadványból képet kaphatunk a hazai egészségügyi ellátó- és gondozórendszer működéséről, személyi és tárgyi feltételeiről, valamint a gyógyszertárakról, gyógyszerforgalomról és számos más egészségügyi területről is. A háziorvosi jelentésekben gyűjtött adatok alapján tájékozódhatunk a háziorvosi szolgálatok jellemzőiről, a megfigyelt megbetegedések előfordulási gyakoriságáról. Az évkönyvbe integrált Morbiditási Adattár a kiadványt a betegségek nemek és korcsoportok szerinti területi eltéréseinek megfigyelésére is alkalmassá teszi. A 2017. évi kötetben az egészségi állapotra és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésre vonatkozó, lakossági felmérésből származó információk is helyet kaptak. Számos más területről – bejelentett fertőző megbetegedések, élelmiszer eredetű megbetegedések, balesetek és öngyilkosságok – találunk még adatokat. A helyzetértékelést megkönnyítendő számos demográfiai adat is (népességszám, népmozgalom, halálozások) évről évre megjelenik ebben a kötetben. Az adatok nagy része területi bontásban is rendelkezésre áll. Az egészségügyi gazdasági adatokat (egészségügyi ellátások finanszírozása, az egészségügyi ágazatban megfigyelt árak és keresetek) szintén közzétesszük. Néhány fontosabb nemzetközi egészségügyi adat is megtalálható a kötetben, lehetőséget adva az országok közötti összehasonlításra.
E kiadvány eléréséhez felhasználóinknak regisztrálniuk kell a www.ksh.hu/polc oldalunkon, majd a kötetazonosító aktiválásával a honlapunkon kialakított saját felhasználói polcukra feltölthetik a kiadványt, és ott bármikor elérhetik azt.”

Forrás:
Egészségügyi statisztikai évkönyv, 2017; Központi Statisztikai Hivatal; 5.300,- Ft; 2019. január 10.
Lásd még: Archivum (Korábbi évek, 2014-ig ingyenes letöltéssel is.)