Skip to main content
közigazgatás: külföldönközigazgatás: magyartörvények, határozatok

1064/2019. (II. 25.) Korm. határozat a 2021–2027 programozási időszakra való felkészülés keretében új forráselosztási eszközök kidolgozásáról

Szerző: 2019. március 4.No Comments

„A Kormány a 2021–2027 programozási időszak sikeres végrehajtása érdekében

1. egyetért azzal, hogy a forráselosztási mechanizmus felülvizsgálata és új eszközök kidolgozása szükséges;

2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt miniszterek bevonásával – a végrehajtási tapasztalatok, az uniós és hazai szabályozási környezet, valamint a sikeres nemzetközi példák figyelembevételével tegyen javaslatot a feltételesen visszatérítendő támogatások keretrendszerének kialakítására;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2019. december 31.

3. egyetért azzal, hogy az adminisztratív terhek csökkentése érdekében ki kell terjeszteni az egyszerűsített elszámolási módszerek alkalmazását;

4. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt miniszterek bevonásával – dolgozza ki az egyszerűsített elszámolási módszerek alkalmazásának kiterjesztéséhez szükséges módszertant;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2019. december 31.

5. egyetért azzal, hogy az európai uniós forrásból támogatott, közvetlen vagy többségi állami vagy önkormányzati tulajdonon megvalósítandó infrastrukturális beruházások esetén a projektek elszámolható összköltségéhez, támogatási összegéhez vagy más szemponthoz kötött független értékelemzés alkalmazásának bevezetése szükséges;

6. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt miniszterek bevonásával – vizsgálja meg az 5. pont szerinti független értékelemzés alkalmazása bevezetésének végrehajtási feltételrendszerét, és erről készítsen jelentést a Kormány számára, figyelemmel az állami magasépítési beruházások megvalósítására vonatkozó jogszabályi környezetre is;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2019. augusztus 31.

7. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt miniszterek bevonásával – vizsgálja meg az 5. pont szerinti értékelemzés 2021–2027 programozási időszakra történő bevezetésének szabályozási feltételeit;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2019. december 31.

8. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt miniszterek bevonásával – vizsgálja meg a 2014–2020 programozási időszakban a többlet-kötelezettségvállalások vagy a visszahulló források terhére pilot felhívás (a továbbiakban: pilot felhívás) indításának jogszabályi feltételeit, és – ha szükséges – tegyen javaslatot az érintett jogszabályok módosítására;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2019. március 31.

9. felhívja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt minisztereket, hogy – a szakpolitikai felelősök bevonásával – vizsgálják meg pilot felhívás indításának lehetőségét a feltételesen visszatérítendő támogatási forma alkalmazásával;

Felelős: az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt miniszterek
Határidő: 2019. április 15.

10. felhívja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt minisztereket, hogy a 9. pont szerinti vizsgálat eredményére tekintettel gondoskodjanak pilot felhívás megindításáról a feltételesen visszatérítendő támogatási forma alkalmazásával;

Felelős: az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt miniszterek
Határidő: 2019. szeptember 30.

11. felhívja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt minisztereket, hogy a 10. pont szerinti felhívások lebonyolítása során szerzett tapasztalatok felhasználásával gondoskodjanak a 2021–2027 programozási időszakban megvalósítandó felhívások, projektek kidolgozása megkezdéséről.

Felelős: érintett miniszterek
Határidő: 2019. december 31.”

Forrás:
1064/2019. (II. 25.) Korm. határozat a 2021–2027 programozási időszakra való felkészülés keretében új forráselosztási eszközök kidolgozásáról; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 1064/2019. (II. 25.) Korm. határozata a 2021–2027 programozási időszakra való felkészülés keretében új forráselosztási eszközök kidolgozásáról; Magyar Közlöny; 2019. évi 29. szám; 2019. február; 25.651-652. oldalak (PDF)