Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatikaszakirodalom

A közigazgatási bürokrácia digitalizálása

Szerző: 2019. április 23.No Comments

„Az állam működése – különösen a napjainkban – megkívánja az ügyek gyors, hatékony, ugyanakkor jogállami követelményeknek megfelelő intézését. E cél megvalósítása érdekében számos stratégia jelenik meg, mind hazánkban, mind külföldön. Az újítások, vagy napjainkban elterjedt szóhasználattal az innovatív megoldások több szinten és irányban jelennek meg. Törekvések vannak a szervezeti rendszer, az alkalmazott eljárási formák reformjára, vagy a korszerű informatikai eszközök alkalmazhatóságának elterjesztésére egyaránt. Fontos továbbá a jól képzett hivatali apparátus megléte is, amely hatékonyan és korszerűen képes végezni az ügyek intézését. Az elmúlt időszakban a közigazgatás modernizációja lendületet vett, melynek egyik – talán legszembetűnőbb – formája a digitális technológiák elterjedése a közigazgatásban. Mindezt figyelembe véve úgy véljük, hogy érdemes figyelmet fordítani arra, honnan indult az ügyintézés kialakított rendje, és hol tart ma a digitális közigazgatás fejlesztési lehetőségei terén.”

Forrás:
A közigazgatási bürokrácia digitalizálása; Cseh Gergely, Paulovics Anita; Infokommunikáció és jog; ISSN 1786-0776; 2018/2.; 61-65. oldalak (pdf)