Skip to main content
jogközigazgatás: magyarközigazgatási informatika

Távmeghallgatási rendszer: Az eljárás alá vont személyt a rendőrségről nem kell átkísérni a bíróságra

Szerző: 2019. május 13.No Comments

„Gyorsított szabálysértési eljárásban is jól vizsgázott a távmeghallgatási rendszer a Kaposvári Járásbíróságon. Az eljárásban közreműködők szerint az eszközök legnagyobb előnye, hogy nem kell a rendőrségről a bíróságra kísérni az eljárás alá vont személyt, amivel időt és pénzt spórolhatnak. Ráadásul a távmeghallgatás a védő jogait is maradéktalanul érvényesíti.

A tapasztalatokról dr. Kocsis Esztert, a Kaposvári Járásbíróság bírósági titkárát, Fábiánné Kósa Anette-et, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság rendőr alezredesét, valamint dr. Tóth Balázs ügyvédet kérdeztük.

Mely előkészületek előzték meg a távmeghallgatást?
Dr. Kocsis Eszter: A bíróság egy tulajdon elleni szabálysértési ügyben járt el, melyben a vádlottat távmeghallgatás útján hallgatta ki. A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság elkülönített meghallgatási helyiségében az eljárás alá vont személy, az őt kísérő rendőr és a hatóság részéről a személyazonosságot megállapító személy voltak jelen. A tárgyalóteremben a szabálysértési hatóság képviselője, az ügyvéd, valamint a bíróság részéről a jegyzőkönyvvezető, illetve én, mint eljáró bírósági titkár tartózkodtunk.

A tárgyalás időpontjának kitűzését megelőzően egyeztettem az időpontfoglalás érdekében a kijelölt konferenciaszervezővel és leadtam a kitöltött foglalási lapot. A szabálysértési hatóság képviselőjét telefonon értesítettük arról, hogy a bíróság mikor tartja a távmeghallgatást, ő értesítette az eljáró ügyvédet. Az előkészület tehát nagyon gyorsan ment.

Milyen gyakorlati tapasztalatokról tud beszámolni?
Dr. Kocsis Eszter: Ami a gyakorlati tapasztalatokat illeti, úgy vélem, hogy ez egy működőképes módszer lesz a bíróság elé állításos szabálysértési ügyekben, hiszen a rendőrségnek nem kell gondoskodnia arról, hogy az eljárás alá vont személyt a bíróságra átkísérjék. Ahhoz autó és személyzet biztosítása szükséges, így viszont a rendőrség épületén belül kísérik át a fogdából a meghallgatási helyiségbe.

A távmeghallgatási rendszer használatának melyek a legnagyobb előnyei?
Dr. Kocsis Eszter: Véleményem szerint a könnyű és gyors szervezhetőség, a rendőrség részéről az átkísérés és az azzal kapcsolatos feladatok csökkenése, valamint a kisebb súlyú ügyekben az eljárás alá vont személyt kímélete. Így ugyanis elkerülhető, hogy adott esetben őt az utcán, illetve a bíróság folyosóján megbilincselve lássa egy ismerőse, munkatársa. Távmeghallgatás alkalmazásával a rendőrség épületében a fogdából egyszerűen az épületen belül átkísérik a meghallgatási helyiségbe, onnan pedig az esetek többségében – kivéve, ha a bíróság jogerősen elzárás büntetéssel sújtja – szabadon távozik.

Milyen ügyekben tartja a rendőrség indokoltnak a távmeghallgatást?
Fábiánné Kósa Anette: A szabálysértési törvény 2019. január 1-től hatályos módosítása nyomán a bíróság valamennyi, a bíróság hatáskörébe tartozó szabálysértés esetén elrendelheti az eljárás alá vont személy telekommunikációs eszköz útján történő meghallgatását. Álláspontom szerint a távmeghallgatás elsősorban a gyorsított bírósági eljárás lefolytatása céljából őrizetbe vett személyek ügyében alkalmazható hatékonyan és eredményesen.

Milyen előnyei vannak a távmeghallgatásnak a rendőrség részéről?
Fábiánné Kósa Anette: Mindenekelőtt a költséghatékonyságot emelném ki. Mivel a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság épületében található a fogda – ahol a gyorsított bírósági eljárás céljából őrizetbe vett személy a szabálysértési őrizetét tölti –, és a távmeghallgatási helyiség is, így az eljárás alá vont személyt a rendőrségről nem kell a bíróságra átkísérni. A rendőrségi épületen belüli kíséréshez elegendő egy rendőr, míg a bíróságra történő átkíséréshez a rendőrségi szolgálati gépjárműre és két rendőrre van szükség. Azáltal, hogy a fogdán szolgálatot teljesítő rendőr kíséri a távmeghallgatási helyiségbe az eljárás alá vont személyt, nem kell kivonni a gépkocsizó járőröket a közterületi szolgálatból. Ők a közterületen továbbra is jelen lehetnek, és szükség esetén intézkedhetnek.

A védői jogok érvényesültek-e az eljárásban?
Dr. Tóth Balázs: A terhelti oldalon a legalapvetőbb jogosultság a védővel való ellenőrzés nélküli tanácskozás, míg a védő legfontosabb joga a jelenlét azokon az eljárási cselekményeken, melyek a védencét érintik.

A jelenlét a távmeghallgatási eljárásban értelemszerűen megoldott, az ellenőrzés nélküli védői kommunikáció az eljárás alá vonttal szintén lehetséges azáltal, hogy az eljáró bíróság külön telekommunikációs eszközt – telefont – biztosít erre a célra. A közvetlenség elve így nem sérül.

Összességében az eljárásban a védői jogok érvényre juttatását biztosított.”

Forrás:
Az eljárás alá vont személyt a rendőrségről nem kell átkísérni a bíróságra; Magyarország Bíróságai; 2019. május 8.