gazdaságközigazgatás: külföldönközigazgatási informatikaszakirodalomtársadalom

Az Egyesült Államok Szövetségi Adatstratégiájának elvei és gyakorlata

Szerző: 2019. június 11.március 9th, 2020One Comment

„A Szövetségi Adatstratégia célja, hogy a szövetségi kormány teljes mértékben kihasználja a kezelésében lévő adatokat küldetése során, a közjó érdekében. Irányítsa a kormányzatot ebben a tevékenységében az etikus igazgatás (governance), tudatos tervezés és a folyamatos tanulás kultúrájának megvalósításával.

Egyedülálló társadalmi szerepe van annak, ahogy a Szövetségi Kormányzat kezeli, használja és rendelkezésre bocsátja az adatait. A közbizalom fenntartása a szövetségi adatokban kulcsfontosságú szerepet játszik a demokratikus folyamatokban. A Szövetségi Kormánynak összehangolt és integrált megközelítésre van szüksége a küldetéséhez felhasznált adatokhoz. A Szövetségi Adatstratégia útmutatást nyújt ahhoz, hogy a kormányzati szervezetek hogyan kezeljék és használják szövetségi adatokat. Az Elvek és Gyakorlatok távlatos, összkormányzati elképzelések. Az éves Cselekvési Tervek viszont konkrét lépéseket határoznak meg a kormányzati szervezetek számára a hosszútávú jövőkép megvalósításához. Ezen túlmenően az Adat-inkubátor projekt kiemeli a másolható vagy nagyobb léptékben megvalósítható példákat, eseteket és módszereket.

A Szövetségi Adatstratégia számos Alapelvet és Gyakorlatot tartalmaz. Ezek célja kettős. Egyrészt biztosítják a teljes szövetségi kormányzati adatvagyon-portfólió kihasználását. Másrészt védik a biztonságot, a magánéletet és a bizalmas adatkezelést, titoktartást. Az Alapelvek időtlen, tartós keretet jelentenek, míg a Gyakorlatok 5-10 éves időtartamú igényes, gyakorlati célokat. Az „Elvek és Gyakorlatok”-at a nyilvánosságtól kapott visszajelzések alapján felülvizsgálták.

A Stratégia fejlesztői létrehozták a 2019-2020-as Szövetségi Adatstratégiai Cselekvési Terv tervezetét (továbbiakban: az 1. évre szóló cselekvési terv tervezete). Ebben meghatározzák azokat a gyakorlati irányultságú cselekvési lépéseket, a megvalósításukhoz és a felelős feladatkijelöléshez szükséges időkeretekkel együtt, amelyek elsőbbséget élveznek az év során. Az 1. évre szóló cselekvési terv tervezete készen áll a nyilvános konzultációra. A nyilvános visszajelzések eredményeinek beépítése után, 2019 folyamán egy javított változatot fognak megjelentetni.

A Szövetségi Adatstratégia négy területe

Intézményi szintű adatigazgatás (enterprise data governance)
Meghatározandók a prioritások a közadatok stratégia vagyontárgyként való kezeléséhez, például (1) adatpolitikák meghatározása; (2) az adatvédelem, biztonság és titkosság biztosításához szükséges szerepkörök és felelősségek meghatározása; (3) az információs életciklus során ellenőrzendő a szabványok és eljárások szerinti eljárás.

Hozzáférés, használat és bővítés
Olyan politikák és eljárások kidolgozása, amelyek lehetővé teszik az érdekelt felek számára, hogy hatékonyan és eredményesen hozzáférjenek az adatokhoz és felhasználhassák azokat az alábbiak révén:
(1) gyorsabban és hasznosabb formátumban hozzáférhetővé téve az adatokat; (2) a nyilvánossággal megosztott nem érzékeny adatok mennyiségének maximalizálása; (3) az új technológiák és bevált gyakorlatok kihasználása az érzékeny vagy korlátozott adatokhoz való hozzáférés növelése érdekében, miközben a magánélet, a biztonság és a titoktartás, valamint az adatszolgáltatók érdekei nem sérülnek.

A döntéshozatal és az elszámoltathatóság
Javítani kell az adatkészletek használatát a szövetségi kormány döntéshozatalához és elszámoltathatóságához, beleértve a belső és külső felhasználásokat is. Ez magában foglalja a következőket: (1) magas színvonalú és időbeni információ a bizonyítékokon alapuló döntéshozatal és tanulás megalapozása érdekében; (2) a jövőbeni döntéshozatal megkönnyítése érdekében külső kutatások támogatása a kormányzati programok és politikák hatékonysága területén; és (3) a nyilvános elszámoltathatóság és átláthatóság előmozdítása a pontos és időszerű költségvetési információk, teljesítménymutatók és egyéb adminisztratív adatok nyújtásával.

Innováció, üzleti célú és és nyilvános felhasználás
Támogatandó, hogy a szövetségi kormányzati adatokat külső érdekeltek felhasználják, üzleti vállalkozások, innováció vagy más társadalmi célú felhasználás segítségével téve mások számára elérhetővé és hasznossá azokat. A szövetségi kormányzati adatok használatában részt vehetnek a magánszektor és a tudományos és kutatói közösségek, az állami és helyi önkormányzatok a közpolitikai célok megvalósítása érdekében, a használat lehet oktatási célú, és lehet a célja az állampolgári részvétel elősegítése.
Azáltal, hogy külső felhasználók számára, üzleti vagy más közcélból, elérhetővé válnak a kormányzati adatok, nemcsak az innováció kap lendületet, hanem mérséklődnek a kormányzati képességek területén mutatkozó hiányok is. A nemzet állapotára vonatkozó átfogó, pontos és objektív statisztikák előállításának és terjesztésének támogatása segíti a vállalkozások és a piacok hatékonyabb működését.

Előzmény
2018. márciusában az Egyesült Államok elnöke összkormányzati, elsődleges fontosságú közmenedzsment célkitűzésként (Cross-Agency Priority (CAP) Goal: Leveraging Data as a Strategic Asset) határozta meg, hogy a szövetségi adatvagyont stratégiai jelentőségű vagyonként kell kezelni, melynek kihasználásához szükséges a Szövetségi Adatstratégia létrehozása és megvalósítása. Ennek alapján formálódnak, a kormányzati és kormányzaton kívüli érdekeltek teljes körének bevonásával, az első összkormányzati adatstratégia és megvalósításának tervei…”

Forrás:
The Federal Data Strategy: Principles and Practices; Federal Data Strategy; 2019. június 4.
Federal Data Strategy Year-1 Action Plan; Federal Data Strategy; 2019. június 4.
President’s Management Agenda
Leveraging Data as a Strategic Asset; Performance.gov (Cross-Agency Priority (CAP) Goal)