gazdaságinformatikaközigazgatás: magyarközigazgatási informatikatechnikatörvények, határozatok

27/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet a Nemzeti Hozzáférési Pontról és a közúti közlekedési információs szolgáltatásokról

Szerző: 2019. szeptember 2.No Comments

„…1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed

a) a Nemzeti Hozzáférési Pont működtetőjére,

b) a Nemzeti Szervre,

c) az adatgazdára.

(2) Ez a rendelet

a) az Európai Bizottságnak az intelligens közlekedési rendszerekre vonatkozó 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a teher- és haszongépjárművekkel igénybe vehető biztonságos és védett parkolóhelyekre vonatkozó információs szolgáltatásnyújtás tekintetében történő kiegészítéséről szóló 885/2013/EU rendeletében előírtak esetében a TEN-T hálózatra,

b) az Európai Bizottságnak a 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális általános forgalmi információk lehetőség szerinti, a felhasználók számára térítésmentes biztosításához szükséges adatok és eljárások tekintetében való kiegészítéséről szóló 886/2013/EU rendeletében előírtak esetében a TEN-T hálózatra,

c) az Európai Bizottságnak a 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az EU egészére kiterjedő valós idejű forgalmi információs szolgáltatások nyújtása tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2015/962 rendeletében előírtak esetében a gyorsforgalmi úthálózatra,

d) az Európai Bizottságnak a 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az EU egészére kiterjedő multimodális utazási információs szolgáltatások nyújtása tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2017/1926 rendeletében előírtak esetében a teljes közlekedési hálózatra

alkalmazandó.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. adatgazda: a Nemzeti Hozzáférési Pont részére az 1. § (2) bekezdés szerinti uniós jogi aktusok alapján adatot szolgáltatni köteles jogalany,

2. biztonságos és védett parkolóhely: a Bizottság 885/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletében meghatározott fogalom,

3. DATEX II: az Európai Szabványügyi Bizottság által kiadott CEN/TS 16157 azonosító jelzetű műszaki specifikáció szerinti adatátviteli rendszer és annak továbbfejlesztett verziói,

4. ITS irányelv: az intelligens közlekedési rendszereknek a közúti közlekedés területén történő kiépítésére, valamint a más közlekedési módokhoz való kapcsolódására vonatkozó keretről szóló, 2010. július 7-i 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,

5. Nemzeti Hozzáférési Pont: a Bizottság (EU) 2015/962, (EU) 2017/1926, 885/2013/EU és 886/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeleteiben meghatározott nemzeti hozzáférési pont feladatait ellátó szerv.

6. Nemzeti Szerv: A Bizottság 885/2013/EU és 886/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeleteiben meghatározott, az intelligens közlekedési rendszerek üzemeltetésével és a Nemzeti Hozzáférési Pont működtetésével kapcsolatos követelmények teljesítésének értékelését ellátó szerv,

7. TEN-T hálózat: az 1315/2013/EU rendeletben meghatározott transzeurópai közlekedési hálózat magyarországi elemei.

2. Nemzeti Hozzáférési Pont

3. § (1) A Nemzeti Hozzáférési Pont működtetését a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság az ÚTINFORM útján látja el.

(2) Az 1. § (2) bekezdése szerinti uniós jogi aktusok alapján szolgáltatott adatok megjelenítésére a Nemzeti Hozzáférési Pont működtetője térítésmentesen biztosítja a felületet.

(3) Az adatszolgáltatás módjáról a Nemzeti Hozzáférési Pont működtetője megállapodást köt az adatgazdákkal. A megállapodás tartalmazza

a) az adatköröket,

b) az adatok területi lehatárolását és időbeli érvényességét,

c) az átadás módját, rendszerességét,

d) a rendelkezésre állást, a hibakezelést,

e) az adatok megbízhatóságának, valódiságának felelősségi határait,

f) a szolgáltatás megszűnésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget,

g) az adatok harmadik félnek történő átadásának feltételeit és

h) az elsődleges adatok feldolgozásának és továbbhasznosításának lehetőségeit.

(4) A Nemzeti Hozzáférési Ponton keresztül történő adatszolgáltatás a DATEX II felhasználásával, vagy más, a DATEX II-vel kompatibilis nemzetközi, gépi úton feldolgozható formátumban történik az adatgazdák és a Nemzeti Hozzáférési Pont működtetője között interfészen keresztül.

(5) A Nemzeti Hozzáférési Pont működtetője a rendelkezésre álló információkat (ideértve a statikus és dinamikus útadatokat, a meteorológiai és forgalmi adatokat) a felhasználók számára valós idejű módon hozzáférhetővé teszi.

(6) A Nemzeti Hozzáférési Pont működtetője a rendelkezésre álló közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális forgalmi információkat az ITS irányelv felhatalmazáson alapuló jogi aktusaival összhangban, minden felhasználó számára, megkülönböztetés nélkül, térítésmentesen szolgáltatja.

(9) Az adatgazda a Nemzeti Hozzáférési Pontnak az adatszolgáltatást a hely meghatározására alkalmas formában,

a) közúti azonosítójának (út megjelölése, szelvényszáma) és

b) EOV vagy WGS koordinátáknak

kölcsönösen egyértelmű megadásával teljesíti…”

Forrás:
27/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet a Nemzeti Hozzáférési Pontról és a közúti közlekedési információs szolgáltatásokról; Nemzeti Jogszabálytár
Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 27/2019. (VIII. 26.) ITM rendelete a Nemzeti Hozzáférési Pontról és a közúti közlekedési információs szolgáltatásokról; Magyar Közlöny; 2019. évi 145. szám; 2019. augusztus 26.; 5996-5998. o. (PDF)