Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

1596/2019. (X. 16.) Korm. határozat a fejlesztéspolitikai adatbázis és információs rendszer finanszírozásáról

Szerző: 2019. október 19.No Comments

„A Kormány

1. egyetért a fejlesztéspolitikai adatbázis és információs rendszer kiadásainak finanszírozásával a részére bemutatottak szerint;

2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer (FAIR), valamint az uniós finanszírozású programok kezelését támogató alrendszer, az „EUPR” moduljainak fejlesztése és működtetése érdekében gondoskodjon a 2019–2024. évek közötti időszakra mindösszesen 17 920 000 000 forint biztosításáról, az alábbi költségvetési évek szerinti ütemezéssel:

a) a 2019. évben 2 380 000 000 forint,

b) a 2020. évben 3 108 000 000 forint,

c) a 2021. évben 3 108 000 000 forint,

d) a 2022. évben 3 108 000 000 forint,

e) a 2023. évben 3 108 000 000 forint,

f) a 2024. évben 3 108 000 000 forint;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter, pénzügyminiszter
Határidő: az a) és b) alpont tekintetében a 2019. és 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során a c)–f) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során

3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a központi költségvetés XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás előirányzat terhére a 2. pontban meghatározott célra vállalható kötelezettségek mértékét a 2019–2024. évekre a következők szerint állapítja meg:

a) a 2019. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 2 380 000 000 forint,

b) a 2020. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 3 108 000 000 forint,

c) a 2021. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 3 108 000 000 forint,

d) a 2022. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 3 108 000 000 forint,

e) a 2023. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 3 108 000 000 forint,

f) a 2024. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 3 108 000 000 forint;

4. az Áht. 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter a 3. pontban meghatározott éven túli kötelezettségvállalási korlátok figyelembevételével az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal támogatási szerződést kössön.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal”

Forrás:
1596/2019. (X. 16.) Korm. határozat a fejlesztéspolitikai adatbázis és információs rendszer finanszírozásáról; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 1596/2019. (X. 16.) Korm. határozata a fejlesztéspolitikai adatbázis és információs rendszer finanszírozásáról; Magyar Közlöny; 2019. évi 168. szám; 2019. október 16.; 7045. oldal (PDF)