Skip to main content
jogszakirodalom

A közigazgatási perjog néhány alapelvi aspektusa

Szerző: 2019. november 18.No Comments

„A tanulmány a közigazgatási perjog két legfontosabb alapelvével kapcsolatos kérdéseket tárgyalja. Elsőként a kodifikáció folyamatát, és a hatékony jogvédelem abban játszott szerepét, utána a tisztességes eljáráshoz való jog egyes behatásait mutatja be. A bíróság e két feladata számos ponton kapcsolódik egymáshoz: a tanulmány második része e kapcsolatokat járja körbe a hézag-mentesség, fegyveregyenlőség és időszerűség triászának vezérfonala mentén. A tanulmány végezetül tágabb összefüggések rendszerébe helyezi e perjogi elveket. A hatósági eljárásjog mint előrehozott jogvédelem néhány kapcsolódó új szabályát elemezve mutatja be a két szabályrendszer új viszonyát, és a bírósági jogalkalmazásra ebből háruló egyensúlyteremtési feladat jelentőségét.”

Forrás:
A közigazgatási perjog néhány alapelvi aspektusa; Rozsnyai Krisztina; Acta Humana: Hungarian Centre for Human Rights Publications; ISSN 0866-6628; http://doi.org/10.32566/ah.2019.1.6; 7 (1). pp. 107-122